Υποβολή σχεδίου έργου eTwinning για 2ώρη συμπλήρωση ωραρίου 2013-2014

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 7 Δεκεμβρίου 2013.