Υποβολή σχεδίου έργου eTwinning για 2ώρη συμπλήρωση ωραρίου 2015-2016

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2015.