eTwinning.gr   |   eTwinning live   |   Twinspace   |   Groups   |   Elearning Labs   |   eTwinning.net

Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Παράταση αιτήσεων έως 23 Οκτωβρίου - Οδηγίες αίτησης 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης για το σχ. έτος 2009-10

Σύμφωνα με το έγγραφο "Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων" με α.π. 123915/Γ7/7-10-2009 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίων προγραμμάτων eTwinning παρατείνεται μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2009.

(Η αρχική  εγκύκλιος 81687/Γ7/9-7-2009 είχε ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου - υπερωριακής απασχόλησης την  5η Οκτωβρίου 2009.)

Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων eTwinning. από τους των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά. μέσω της ιστοσελίδας http://www.etwinning.gr/application/


Σημεία που πρέπει να προσέξετε:
 • Δεν αρκεί η εγγραφή στου σχολείου στη δράση. αλλά απαιτείται η εύρεση συνεργάτη και η έναρξη συγκεκριμένου eTwinning έργου.
 • Tο έργο eTwinning. για το οποίο αιτήστε 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση. πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας. μέσα στο σχολικό έτος 2009-10
 • Για κάθε etwinning έργο σε μία σχολική μονάδα οι συνολικές ώρες συμπλήρωσης του ωραρίου ή υπερωριών. δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως.

Διευκρινιστικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς που ζητούν 2ωρη συμπλήρωσης ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζητούν 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση. μπορούν να βρουν πληροφορίες και διευκρινιστικές οδηγίες για την απαιτούμενη διαδικασία. στον ελληνικό ιστότοπο της δράσης www.etwinning.gr ή τηλεφωνώντας με χρέωση μιας αστικής μονάδας στο τηλέφωνο 801-11-38946.
 
Για το eTwinning. η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέχρι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009.
Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. παραθέτουμε στη συνέχεια τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι:
 1. Εγγραφή του σχολείου στο www.etwinning.net (Ευρωπαϊκή Πύλη).
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το έργο πρέπει να είναι αναλυτικές και να υπάρχουν τόσο στη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία. όσο και στην Ελληνική γλώσσα.  Τα πεδία "Περιγραφή". "Στόχοι". "Διαδικασία της εργασίας" και "Αναμενόμενα αποτελέσματα" πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας. να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών
 1. Εύρεση συνεργάτη-ών με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πύλης και έναρξη υλοποίησης eTwinning έργου.
 2. Έγκριση του σχεδίου προγράμματος από τον Δ/ντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
  Σημεία προσοχής για τη σωστή διατύπωση της πράξης συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας:
   
  −        Πρέπει να αναγράφονται : τα ονόματα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.
  −        το ακριβές όνομα της συνεργασίας (όπως είναι δηλωμένη στο www.etwinning.net).
  −        η διάρκεια της συνεργασίας και η ημερομηνία έναρξής της.
  −        το όνομα του/των συνεργαζόμενου/νων σχολείου/ων καθώς και
  −        αν ζητείται συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για κάθε εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό.
 3. Η ηλεκτρονική αίτηση για τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση. πρέπει να γίνει στον ελληνικό ιστότοπο της δράσης μέχρι Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009. Η ιστοσελίδα για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η http://www.etwinning.gr/application .
Σημείωση: Είναι απαραίτητη η σωστή και πλήρη συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων  στην ελληνική γλώσσα (έως 500 λέξεις ανά πεδίο):
    Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
    B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
    Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
    ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα παραπάνω τέσσερα πεδία πρέπει να εμφανίζουν ξεκάθαρα και αναλυτικά τους στόχους της συνεργασίας. να τεκμηριώνουν την παιδαγωγική διάσταση του έργου και να προσδιορίζουν την πορεία του έργου και την συμμετοχή των μαθητών.
 • Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυναψθούν σε ηλεκτρονική  και σε ευανάγνωστη μορφή (με τη χρήση σαρωτή-scanner ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής) η σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Μονάδας). όπως αναφέρθηκε στο 3ο βήμα
 • Τέλος πρέπει να αποσταλεί και το "eTwinning certificate " (πρώην eTwinning Label) το οποίο παρέχεται αυτόματα στα σχολεία. όταν εγκριθεί η συνεργασία και αποτελεί αποδεικτικό της σύναψης συνεργασίας καθώς εμφανίζει τα συνεργαζόμενα σχολεία και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
  Το etwinning Certificate (πρώην eTwinning Label)  παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του eTwinning Desktop --> My Projects και κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της συνεργασίας. Στην συνέχεια κάνετε δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσμο etwinning Certificate και επιλέγετε "Save target as..." (Αποθήκευση προορισμού ως...)

Τα ψηφιοποιημένα αρχεία που θα αποσταλλούν πρέπει να είναι ευανάγνωστα

    1. Προς επιβεβαίωση της σωστής καταχώρησης στοιχείων. θα επιστραφεί στον αιτούντα εκπ/κό. ο αύξων αριθμός. η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης της αίτησης. Επίσης. τα στοιχεία αυτά. θα σταλούν αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο εκπαιδευτικός.
    Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να φυλαχθούν από τον εκπ/κό για οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά χρειαστεί.

    Ο εκπαιδευτικός οφείλει:
    • Να ενημερώνεται από τον Ελληνικό (www.etwinning.gr) και Ευρωπαϊκό (www.etwinning.net) ιστότοπο της δράσης.
    • Να συμπληρώνει το TwinBlog (πρώην κάρτα προόδου) της συνεργασίας τουλάχιστον σε διμηνιαία βάση (συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη περιγραφή). Τα άρθρα του twinblog που αφορούν την πορεία και την οργάνωση της συνεργασίας πρέπει να είναι δημόσια (public).
    • Να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες (αν χρειαστεί και με τη βοήθεια του τοπικού πρεσβευτή της δράσης και της ΕΥΥ) ώστε να κάνει αίτηση και να λάβει το πιστοποιητικό ποιότητας eTwinning (Quality Label) μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.
     Σημείο Προσοχής: φέτος για πρώτη φορά. ο εμπλεκόμενος εκπ/κος που έχει πάρει 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση οφείλει μέχρι το τέλος του έτους να λάβει την ετικέτα ποιότητας και όχι απλά να κάνει αίτηση.


    Υπενθυμίζεται. ότι για όσα προγράμματα eTwinning δεν υπάρχει διεκδίκηση συμπλήρωσης ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης. δεν ισχύουν οι παραπάνω απαιτήσεις.