eTwinning.gr   |   eTwinning live   |   Twinspace   |   Groups   |   Elearning Labs   |   eTwinning.net

Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Οριστικός πίνακας ωφελούμενων σχολείων στην eTwinning δράση STEM 2.0

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 και για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning υλοποιεί τη δράση STEM 2.0. Μέσω της δράσης επιλέχθηκαν οριστικά τα 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω ανά βαθμίδα. 

Η τελική έκθεση της Δράσης STEM http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/915-etwinning-stem-2018 (2018) πραγματοποιήθηκε από την EYY και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μαζί με τον αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, έδειξαν ότι τα κίνητρα βελτιώθηκαν μέσω του eTwinning. 100 από τα 110 επιλεγμένα σχολεία λειτούργησαν προσανατολισμένα στη μέθοδο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) για εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν έργα eTwinning τη σχολική χρονιά 2017 - 2018.

Λόγω της επιτυχίας της, η δράση συνεχίζεται το 2019-20 με 280 ωφελούμενα σχολεία και κυρίως ως ανταμοιβή (reward) στα eTwinning Schools. Τα 280 συνολικά σχολεία θα λάβουν ανάλογο εξοπλισμό και εκπαίδευση με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στη μέθοδο STEM.

Η ελεύθερη χρήση της επιλεγμένης γλώσσας προγραμματισμού από το MIT για χρήση ως εργαλείο (Scratch) και η υποστηριζόμενη τεχνολογία (WeDo,  Microbit και Arduino) θα είναι το όχημα που στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης και κατανόησης των νέων σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, σε θέματα STEM.

Τα αποτελέσματα που αναμένουμε από τη συνέχιση της διαδικασίας θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη έργων για επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, προκειμένου να αποδειχθεί στους μαθητές σχετικά με τις σταδιοδρομίες που σχετίζονται με STEM και τα οφέλη της απασχόλησης τους σε αυτούς τους τομείς.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού σχεδίου STEM προσανατολισμού που θα αναλάβουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί. Θα διοργανωθούν διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν στην κοινότητα STEM και μέχρι το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετάσχουν με εργαστήρια στα Πανελλήνιο συνέδριο του eTwinning (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019 και Βόλος, Νοέμβριος 2020). Η ΕΥΥ θα διατηρήσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για περίοδο ενός σχολικού έτους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα σχολεία.

Με βάση τα παραπάνω, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning υλοποιεί τη δράση STEM 2.0. Μέσω της δράσης επιλέχθηκαν 280 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 70 νηπιαγωγεία, 70 δημοτικά, 70 γυμνάσια και 70 λύκεια της ελληνικής επικράτειας.

Περιφέρεια Άθροισμα
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 17
Αττική 64
Βόρειο Αιγαίο 8
Δυτική Ελλάδα 20
Δυτική Μακεδονία 10
Ήπειρος 12
Θεσσαλία 24
Ιόνιοι Νήσοι 10
Κεντρική Μακεδονία 61
Κρήτη 21
Νότιο Αιγαίο 12
Πελοπόννησος 13
Στερεά Ελλάδα 8
Γενικό Άθροισμα 280

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM.

Οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν εξ αποστάσεως. Τα δε ωφελούμενα σχολεία θα λάβουν ανάλογο εξοπλισμό με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στο STEM.

Ο έλεγχος ότι έχουν υλοποιήσει έργο θα γίνει από τον υπεύθυνο της δράσης STEM και πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας. Η διάδοση της δράσης θα πρέπει να γίνει στο τέλος του σχολικού έτους σε συνεργασία με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή/και και άλλους ειδικούς στην παιδαγωγική καινοτομία και STEM. Θα υπάρξει αναφορά στο τέλος της χρονιάς στην ΕΥΥ και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μαζί με τον αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Η ΕΥΥ επιφυλάσσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για διάστημα ενός έτους και μετά μεταφέρεται στο σχολείο. Ο εξοπλισμός μετά το έργο θα παραμείνει στο σχολείο γιατί αυτό είναι το σημείο όπου το eTwinning μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πρόκληση για τη βελτίωση των κινήτρων στα παραπάνω.

O εξοπλισμός που θα λάβουν τα σχολεία είναι:

 • 70 Kids First Coding & Robotics (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Α' & Β')
  Σχολείο Πόλη Περιφέρεια
  2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας Παιανία Αττική
  6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Θεσσαλία
  Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ 22ο)  ΧΑΛΚΙΔΑ Στερεά Ελλάδα
  1ο Νηπιαγωγείο Πύλου Πύλος Πελοπόννησος
  1ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης Προσοτσάνη Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  Νηπιαγωγείο Όσσας  Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη  Κεντρική Μακεδονία
  10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  2ο Νηπιαγωγείο Περάματος  Πέραμα  Αττική
  11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ  Κρήτη
  2 Νηπιαγωγείο Περιστερίου Περιστέρι Αττική
  1ο (Ολοήμερο) Νηπιαγωγείο Λητής Λητή Θεσσαλονίκης Κεντρική Μακεδονία
  5ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Εύοσμος Θεσσαλονίκης Κεντρική Μακεδονία
  4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου Βόλος Θεσσαλία
  22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου Κερατσίνι Αττική
  Νηπιαγωγείο Μιχοίου  Μιχόϊ  Δυτική Ελλάδα
  4ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης Λυκόβρυση Αττική
  Νηπιαγωγείο παραλίας Βέργας Καλαμάτα Πελοπόννησος
  1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία
  7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων Ιωάννινα Ήπειρος
  5ο Νηπιαγωγείο Δράμας Δράμα Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ  Θεσσαλία
  13 Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου  Ρέθυμνο  Κρήτη
  9ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης Τρίπολη Πελοπόννησος
  Νηπιαγωγείο  Κεντριού Ιεράπετρα Κρήτη
  29ο Νηπιαγωγείο Σερρών Σέρρες Κεντρική Μακεδονία
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Νότιο Αιγαίο
  6ο Νηπιαγωγείο Συκεών Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ Αττική
  14o Νηπιαγωγείο Κέρκυρας Κέρκυρα Ιόνιοι Νήσοι
  4o Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου Διδυμότειχο Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  1/Θ Νηπιαγωγείο Μεσοχωρίου Μεσοχώρι Θεσσαλία
  7ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης (πρώην 20ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης-συγχωνεύτηκε) Κατερίνη Κεντρική Μακεδονία
  Νηπιαγωγείο Ριζαριου Τρικάλων  ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλία
  12o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  Νηπιαγωγείο Καρυάς Ελασσόνας  Ελασσόνα  Θεσσαλία
  2o Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ΑΠΘ Θεσ/νικη Κεντρική Μακεδονία
  1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  Ιόνιοι Νήσοι
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑ Ήπειρος
  4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία
  5o Νηπιαγωγείο Ξάνθης ΞΑΝΘΗ Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  1ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας Ορμύλια- Χαλκιδιής Κεντρική Μακεδονία
  37o Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λάρισας Larissa Θεσσαλία
  26ο Νηπιαγωγείο Χανίων Chania Κρήτη
  2ο Nηπιαγωγειο Ιεραπετρας, Ierapetra Κρήτη
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ Zakynthos Ιόνιοι Νήσοι
  1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας Corfu Ιόνιοι Νήσοι
  1st Experimental School, Alexandroupolis Alexandroupoli Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  18o Νηπιαγωγείο Ρόδου Rhodes Νότιο Αιγαίο
  14 nipiagvgeio ptolemaidas Ptolemaida Δυτική Μακεδονία
  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Plagiari Thessalonikis Κεντρική Μακεδονία
  64 Νηπιαγωγείο Αθηνών Athens Αττική
  2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου Plagiari Thessalonikis Κεντρική Μακεδονία
  2/θεσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ -Kindergarten of Avlonari- 'Ecole Maternelle d' Avlonari Avlonari Στερεά Ελλάδα
  14ο Νηπιαγωγείο Χανίων Chania Κρήτη
  2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας Itea Στερεά Ελλάδα
  2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου Aliartos Στερεά Ελλάδα
  32nd Kindergarten of  Evosmos Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  15o Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου Galatsi Αττική
  3ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς Kilkis Κεντρική Μακεδονία
  10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αττική
  2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών Πέλλα Κεντρική Μακεδονία
  2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Πύργος Δυτική Ελλάδα
  2ο Δημοτικό Λιβαδειάς Λιβαδειά Στερεά Ελλάδα
  Δημοτικό Σχολείο Πύργου Πύργος Δυτική Ελλάδα
  13ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Ηράκλειο Κρήτη
  Δημοτικό Νεοχωρίου Χαλκιδικής Χαλκιδική Κεντρική Μακεδονία
  4ο Δημοτικό Ναυπλίου Ναύπλιο Πελοπόννησος
 • 70 WeDo 2.0 Advanced (Δημοτικό)
  Σχολείο Πόλη Περιφέρεια
  Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου Άνω Σύρος Νότιο Αιγαίο
  1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού  Ζευγολατιό Πελοπόννησος
  3ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου Σάμος Βόρειο Αιγαίο
  1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας  Παλαιά Φώκαια, Σαρωνικου Αττική
  5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού Κορυδαλλός Αττική
  6ο δημοτικό σχολείο Βύρωνα Βύρωνας Αττική
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ, ΣΗΤΕΙΑ Κρήτη
  32ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά Πειραιάς Αττική
  5ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας Σαλαμίνα Αττική
  18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας  Άρτα Ήπειρος
  54o Δημοτικό Σχολείο Πειραιά Πειραιάς Αττική
  3 Δ.Σ. Ερμούπολης  Ερμουπολη Συρος Νότιο Αιγαίο
  10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Ηλιούπολη Αττική
  Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d'Arc Πειραιάς Αττική
  8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  1ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Επάνω Αρχάνες Κρήτη
  Δημοτικό Σχολείο Βάρης-Μάννα, Σύρου Σύρος Νότιο Αιγαίο
  3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κρήτη
  6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αττική
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Πελοπόννησος
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ "ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ" ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία
  1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου Τύρναβος Θεσσαλία
  2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη "Αντώνης Σαμαράκης" Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττική
  Νέα Γενιά Ζηρίδη Σπάτα Αττική
  4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων Φάρσαλα Θεσσαλία
  7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση Αττική
  Δ.Σ.Αχιλλείου Αχίλλειο Θεσσαλία
  2ο δημοτικό σχολείο Γρεβενών Γρεβενά Δυτική Μακεδονία
  8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Χανιά Κρήτη
  3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών ΓΡΕΒΕΝΑ Δυτική Μακεδονία
  1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  5o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου Ρόδος Νότιο Αιγαίο
  2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Χανιά Κρήτη
  8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωάννινα Ήπειρος
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΙΠΠΕΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Βόρειο Αιγαίο
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΒΥΤΙΝΑ Πελοπόννησος
  3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου - 3rd  Primary School of Karpenissi Karpenisi Στερεά Ελλάδα
  6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Pamfila Βόρειο Αιγαίο
  28th Primary School Thessaloniki Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  11ο Δημοτικο Σχολείο Πτολεμαΐδας Ptolemaida Δυτική Μακεδονία
  4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Pefki Αττική
  Primary School of Kalloni ,Lesvos , Greece Kalloni Βόρειο Αιγαίο
  15o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Irakleio Kritis Κρήτη
  Demenika Primary School Patra Δυτική Ελλάδα
  8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ptolemaida Δυτική Μακεδονία
  2nd Primary School of Paralia, Patras Patra Δυτική Ελλάδα
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Serres Κεντρική Μακεδονία
  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας Astypalaia Νότιο Αιγαίο
  1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου (1st Primary School of Skiathos) Skiathos Θεσσαλία
  1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Peiraias Αττική
  4th Primary School of Zografou, Greece 4 Δημοτικό Ζωγράφου Zografou Αττική
  18th Primary School of Karditsa Karditsa Θεσσαλία
  3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας Halastra Κεντρική Μακεδονία
  12o Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Agios Dimitrios Attikis Αττική
  Dimotiko sxolio Mandalou Mandalo Κεντρική Μακεδονία
  2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ & ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ Oropos Αττική
  19th Primary School Serres Κεντρική Μακεδονία
  Δ.Σ. Δαφίων Λέσβου Mytilini Βόρειο Αιγαίο
  3o Δημοτικό Σχολείο Πύργου Ηλείας Pyrgos Ileias Δυτική Ελλάδα
  4o δημοτικο σχολείο Ιλίου Ilion Αττική
  3ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας Siatista Δυτική Μακεδονία
  1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου Polygyros Κεντρική Μακεδονία
  21ο Ολοήμερο  Δημοτικό Σχολείο Λάρισας Larissa Θεσσαλία
  8o DIMOTIKO KIFISSIAS Kifisia Αττική
  5th Primary School of Tirnavos, Greece (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) Tirnavos Θεσσαλία
  Δ.Σ Νέας Καρυάς Nea Karia Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής Xalkidiki Κεντρική Μακεδονία
 • 70 Microbit (Γυμνάσιo)
  Σχολείο Πόλη Περιφέρεια
  14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Καλλιθέα Αθήνα Αττική
  4ο Γυμνάσιο Πολίχνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία
  2ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωάννινα Ήπειρος
  4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Πετρούπολη Αττική
  Γυμνάσιο Θουρίας Θουρία Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοπόννησος
  Γυμνασιο Σκριπερου με ΛΤ Κερκυρα Ιόνιοι Νήσοι
  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αχαρνών Αχαρναί  Αττική
  3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ιόνιοι Νήσοι
  1ο Γυμνάσιο Ρόδου Ρόδος Νότιο Αιγαίο
  Γυμνάσιο Φαιάκων Κέρκυρα Ιόνιοι Νήσοι
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ  -  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΑΛΒΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ  ΚΕΡΚΥΡΑ Ιόνιοι Νήσοι
  6o Γυμνάσιο Σερρών Σέρρες Κεντρική Μακεδονία
  1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου Ναύπλιο Πελοπόννησος
  Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ Καρδία Κεντρική Μακεδονία
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Ιόνιοι Νήσοι
  Γυμνάσιο Κανήθου Χαλκίδα Στερεά Ελλάδα
  8ο Γυμνάσιο Βόλου Βόλος Θεσσαλία
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΣΩΠΙΑΣ Asopia Στερεά Ελλάδα
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ Karyotissa Pellas Κεντρική Μακεδονία
  ARSAKEIO JUNIOR HIGH SCHOOL OF THESSALONIKI Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  ARISTOTELIO COLLEGE THESSALONIKI Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  2nd Junior High School of Intercultural Education Elliniko Αττική
  Secondary Art School of Gerakas Gerakas Attikis Αττική
  2nd Experimental Junior High School of Thessaloniki Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  4th Junior high school of Volos Volos Θεσσαλία
  PROTYPO GYMNASIO ZOSIMAIAS SCHOLIS IOANNINON. Ioannina Ήπειρος
  1st Junior High School of Byron Byronas Αττική
  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Irakleio Kritis Κρήτη
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Agioi Anargyroi Αττική
  High School of Genisea - Xanthi Xanthi Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  Music School of Komotini Komotini Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  12 Γυμνάσιο Αχαρνών Acharnes Αττική
  1st Junior Secondary School of Xanthi Xanthi Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  COLLÈGE ANATOLIKO DE PTOLEMAIDA Ptolemaida Δυτική Μακεδονία
  Panormitio Junion High School and Lyceum Symi Νότιο Αιγαίο
  Γυμνάσιο Πλατυκάμπου (Secondary School of Platykampos) Platykampos Larissa Θεσσαλία
  Junior High School of Thermi Mytilini Βόρειο Αιγαίο
  51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Athens Αττική
  Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Psyxiko Αττική
  68th  JUNIOR HIGH SCHOOL Athens Αττική
  Experimental Junior High School of University of Patras Patra Δυτική Ελλάδα
  4o Γυμνάσιο  Πρέβεζας Preveza Ήπειρος
  6o Gymnasio Larisas (6th Junior High School of Larisa) Larissa Θεσσαλία
  7th Junior High School of Ioannina - 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Ioannina Ήπειρος
  3ο GYMNASIO TRIPOLIS Tripoli Πελοπόννησος
  6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Petroupoli Αττική
  1st Gymnasium of Ampelokipi- Odysseas Elytis Ampelokipoi Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Itea Θεσσαλία
  Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Ioannina Ήπειρος
  1o Γυμνάσιο Βούλας (1st Junior High School - Voula) Voula Αττική
  Gymnasio Mygdonias Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  5th Gymnasium of Karditsa Karditsa Θεσσαλία
  Zanneio Peiramatiko Gymnasio Peiraia Peiraias Αττική
  2. Gymnasio Agiou Nikolaou Aghios Nikolaos Lassithi Κρήτη
  Γυμνάσιο Θερμής Λέσβος Βόρειο Αιγαίο
  5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω ΑΘΗΝΑ Αττική
  12ο Γυμνάσιο Αχαρνων ΑΘΗΝΑ Αττική
  Ειδικό Γυμνάσιο ΓΕΛ Αθηνών ΑΘΗΝΑ Αττική
  Γυμνάσιο Ανατολικού Πτολεμαϊδας Πτολεμαίδα Δυτική Μακεδονία
  6ο Γυμνάσιο Λάρισας Λάρισα Θεσσαλία
  3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας Κέρκυρα Ιόνιοι Νήσοι
  9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  Γυμνάσιο Λάππα Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  Γυμνάσιο Ρίου Ρίο Δυτική Ελλάδα
  6ο Γυμνάσιο Πάτρας Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  Γυμνάσιο Λουσικών Λουσικά Δυτική Ελλάδα
  5ο Γυμνάσιο Πάτρας Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  Γυμνάσιο Υδρας Υδρα Αττική
 • 70 Arduino Starter Kit (Λύκειo)
  Σχολείο Πόλη Περιφέρεια
  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΣ Νότιο Αιγαίο
  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΛΥΚΕΙΟ)  Θεσσαλονίκη  Κεντρική Μακεδονία
  Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς Ιωάννινα Ήπειρος
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία
  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  1ο ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία
  5o Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης Κρήτη
  1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων Ιωάννινα Ήπειρος
  3o Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Αττική
  2o ΓΕΛ Ιεράπετρας Ιεράπετρα Κρήτη
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κρήτη
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ήπειρος
  2o ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ  ΡΟΔΟΣ Νότιο Αιγαίο
  2o ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Νότιο Αιγαίο
  Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  1st General Lyceum of Aegaleo Aigaleo Αττική
  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ Kissamos Κρήτη
  9th General Lykeio of Peristeri Peristeri Αττική
  3rd General Lyceum of Tripoli Tripoli Πελοπόννησος
  1st Vocational Lyceum of Ierapetra ( EPAL ) Ierapetra Κρήτη
  Doukas School Marousi Αττική
  2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου Oraiokastro Κεντρική Μακεδονία
  11th Lyceum Peristeriou Peristeri Αττική
  Experimental School of the Aristotle University of  Thessaloniki Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Kalamata Πελοπόννησος
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ - ΛΥΚΕΙΟ Nafpaktos Δυτική Ελλάδα
  Ωθηση Stamata, Attiki Αττική
  3rd Lyceum of Pyrgos Pyrgos Ileias Δυτική Ελλάδα
  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Experimental Senior-High School of Patras) Patra Δυτική Ελλάδα
  2nd Lyceum Evosmou, Εύοσμος (Ελλάδα) Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  27th General Lyceum of Athens Athens Αττική
  3o  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Karditsa Θεσσαλία
  5o Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης / 5th General Lyceum of Thessaloniki Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  Senior High School of Intercultural Education of Evosmos Evosmos Thessaloniki Κεντρική Μακεδονία
  4 High School (Lyceum) of Xanthi Xanthi Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ Nikiti Κεντρική Μακεδονία
  Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης Xrysoupoli Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  Γενικό Λύκειο Βελβεντού "ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ" Belbentos Δυτική Μακεδονία
  2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Xanthi Ανατ. Μακεδονία και Θράκη
  2ο ΓΕΛ Φαρσάλων Farsala Θεσσαλία
  Experimental General Lyceum of Heraklion Irakleio Kritis Κρήτη
  Chrysostomos Smyrnis Primary School, Leontio Lykeio Nea Smyrni, Athens Αττική
  Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Σερρών Serres Κεντρική Μακεδονία
  Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΕΑΕ Κωφών& Βαρηκόων// Special High School and Lyceum for the Deaf and the Hard of Hearing of Thessaloniki Panorama Thessalonikis Κεντρική Μακεδονία
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Xirokrini Κεντρική Μακεδονία
  1st Primary School of Ampelonas , Larisa ,GREECE Ampelonas Θεσσαλία
  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Skala Oropou Αττική
  3ο Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβος Βόρειο Αιγαίο
  ΔIΕK Πάτρας Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  ΓΕΛ Μεσοποταμίας Καστοριά Δυτική Μακεδονία
  ΓΕΛ Πεντάπολης Σέρρες Κεντρική Μακεδονία
  4ο ΓΕΛ Καλαμάτας Καλαμάτα Πελοπόννησος
  7ο ΓΕΛ Πατρών Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής Ραφήνα Αττική
  4ο ΓΕΛ Αλίμου Αθήνα Αττική
  2ο ΓΕΛ Χαλκηδόνας ΑΘΗΝΑ Αττική
  1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής ΑΘΗΝΑ Αττική
  ΓΕΛ Χαλάστρας Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  3ο ΓΕΛ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  ΓΕΛ Ευκαρπίας Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία
  3ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής ΑΘΗΝΑ Αττική
  ΓΕΛ Φιλοθέης ΑΘΗΝΑ Αττική
  15ο ΓΕΛ Αθηνών ΑΘΗΝΑ Αττική
  2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών ΑΘΗΝΑ Αττική
  1ο ΓΕΛ Πάτρας Πάτρα Δυτική Ελλάδα
  6ο ΓΕΛ Αμαρουσίου  ΑΘΗΝΑ Αττική

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα πρέπει:

 • Να εγγράψουν ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning προσανατολισμένο στο STEM με αξιοποίηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.
 • Να ενημερώνουν την κάρτα έργου σε δίμηνη βάση και
 • Να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με την ολοκλήρωση του έργου.

Η επιλογή των σχολείων έγινε με κριτήρια eTwinning (προηγήθηκαν  τα 155 σχολεία eTwinning http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/928-etwinning-2019-2020 και επίσης http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/849-86-etwinning-2018-2019), συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω προδιαγραφών, τα έργα που έχουν αναληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια, το ποσοστό των ενεργών εκπαιδευτικών ως eTwinners, οι εθνικές και ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας που έλαβαν κλπ.

Ως ΕΥΥ eTwinning, με τη δράση STEM 2.0 του eTwinning, στοχεύουμε σε ολόκληρο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, καθώς πιστεύουμε ότι η επιτυχής εισαγωγή του STEM στην υποχρεωτική εκπαίδευση μπορεί να βασιστεί μόνο σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευρέως φάσματος.