Τηλεκπαιδεύσεις

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας σας ενημερώνουμε ότι βάσει του με αρ. πρωτ. 147513/29-10-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021» ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούσαν να υλοποιήσουν έως τρία (3) eTwinning έργα διάρκειας τουλάχιστον 4-5 μηνών.
  2. Προβλεπόταν η δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων των τριών (3) έργων eTwinning, μόνο σε περίπτωση που αυτά ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας (χρονικό διάστημα υλοποίησης μικρότερο των τεσσάρων μηνών) και ενσωματωμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  3. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης ορίστηκε η 20η Αυγούστου 2021.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα διευκρινίζεται ότι:

α. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει προς αξιολόγηση έως 3 αιτήσεις για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας που αφορούν σε έργα μεγάλης διάρκειας (τουλάχιστον τεσσάρων μηνών) τα οποία υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

β. Εκπαιδευτικοί που ξεπερνούν τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό έργων έχοντας υλοποιήσει επιπλέον και έργα μικρής διάρκειας (μικρότερα των τεσσάρων μηνών), δύνανται να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και για τα έργα αυτά, με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα πληρούν τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης ετικετών ποιότητας.

Τέλος, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Προς διευκόλυνση των αξιολογητών προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό μαθητή στο TwinSpace του έργου τους και να συμπεριλάβουν το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης» στην αίτησή τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να ορίσουν τις σελίδες του έργου τους στο TwinSpace ως δημόσιες.
  2. Η απονομή των ετικετών θα ξεκινήσει αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες!

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.