Δηλώστε συμμετοχή στο online μάθημα eTwinning με θέμα: «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός»


Αγαπητοί etwinners,

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (EYY) eTwinning μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τη διάδοση της δράσης eTwinning στην Ελλάδα αλλά και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα επιμόρφωσης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Η ιδιαίτερα αυξημένη επιθυμία των εκπαιδευτικών για να συμμετέχουν στα προγράμματα που παρέχουμε μας δίνει το κίνητρο αφενός να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες επιμόρφωσης και αφετέρου να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων με στόχο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κατά την εαρινή περίοδο υλοποιήθηκαν 3 διαδικτυακά μαθήματα στα οποία πήραν μέρος συνολικά 100 εκπαιδευτικοί, ενώ κατά την φθινοπωρινή περίοδο πρόκειται να υλοποιηθούν άλλα 3 διαδικτυακά μαθήματα στα οποία θα λάβουν μέρος συνολικά 300 εκπαιδευτικοί (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα των διαδικτυακών προγραμμάτων επιμόρφωσης http://www.etwinning.gr/?sectionId=59&articleId=513). Στα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου δόθηκε προτεραιότητα σε όσους είχαν ήδη δηλώσει κάποιο μάθημα αλλά λόγω αυξημένης ζήτησης δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν.

Από 24/11-3/12 θα υλοποιηθεί το διαδικτυακό μάθημα «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός» (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του μαθήματος http://www.etwinning.gr/?sectionId=59&articleId=519) και όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή.

Για να λάβουν μέρος στο μάθημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή από 15 Νοεμβρίου στις 11:00 έως και 19 Νοεμβρίου 2010 στις 11:00, στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/lessons_reg4.php .

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι συνολικά 100 (περίπου 50 θέσεις έχουν ήδη καλυφθεί από τους εκπαιδευτικούς που είχαν δηλώσει κάποιο μάθημα της εαρινής περιόδου αλλά δεν επιλέχθηκαν) και θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα διαδικτυακό μάθημα της δράσης eTwinningκατά τη φετινή χρονιά.

 Επί τη ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι διενεργείται έρευνα σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών:

http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=22496&lang=el (η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί περίπου 10 λεπτά)

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να καταρτίσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης της διαδικτυακής επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.