Παράταση περίοδου υποβολής έργων στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning έργων!

Παράταση περίοδου υποβολής έργων στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning έργων!

Παράταση περίοδου υποβολής έργων στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning έργων!

Παράταση περίοδου υποβολής έργων στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning έργων! 

Για την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων που υλοποιούν έργα eTwinning και θέλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης παρατείνει την προθεσμία υποβολής μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 24.00. 


Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/support/usefull/196

Διαγραφή από την λίστα παραληπτώνΗ ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (EYY) της δράσης eTwinning λειτουργεί από:
 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Ι.Τ.Υ.Ε. ΕΥΥ eTwinning: http://www.etwinning.gr
e-mail ΕΥΥ:
τηλ: 801 11 38946 (etwin)
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση δικτυακού τόπου:
Ι.Τ.Υ.Ε. - Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών