Διαδικτυακά Προγράμματα Επιμόρφωσης - Δεκέμβριος 2011

Διαδικτυακά Προγράμματα Επιμόρφωσης - Δεκέμβριος 2011

Διαδικτυακά Προγράμματα Επιμόρφωσης - Δεκέμβριος 2011

Νέα Διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης

Αγαπητοί etwinners,

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (EYY) eTwinning μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τη διάδοση της δράσης eTwinning στην Ελλάδα αλλά και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα επιμόρφωσης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Η ιδιαίτερα αυξημένη επιθυμία των εκπαιδευτικών για να συμμετέχουν στα προγράμματα που παρέχουμε μας δίνει το κίνητρο αφενός να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες επιμόρφωσης και αφετέρου να αυξήσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων με στόχο να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Από 19/12/2011-8/1/2012 θα υλοποιηθoύν  τα  διαδικτυακά μαθήματα:

Για να λάβουν μέρος σε ένα από τα δυο  μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στη διεύθυνση http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=31826&lang=el

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων θα είναι συνολικά 100 για κάθε μάθημα και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  

 


Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/support/usefull/196

Διαγραφή από την λίστα παραληπτώνΗ ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (EYY) της δράσης eTwinning λειτουργεί από:
 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και ΘρησκευμάτωνΙ.Τ.Υ.Ε. ΕΥΥ eTwinning: http://www.etwinning.gr
e-mail ΕΥΥ:
τηλ: 801 11 38946 (etwin)
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση δικτυακού τόπου:
Ι.Τ.Υ.Ε. - Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών