Εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

Περίληψη: Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. 
Συνεργάτες: Κέντρο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος, 01 Πληροφορική - Εκπαιδευτική Α.Ε. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2001 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.go-online.gr/ 
Αναλυτική Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι η εξοικείωση 2.600 Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ψηφιακή οικονομία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια των κάθετων δράσεων του έργου ανά περιφέρεια «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Internet» στην περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας ο Τ.Δ.Τ. ανέλαβε τον σχεδιασμό, υλοποίηση και συντονισμό των παρακάτω ενεργειών:
  • Δημοσιοποίηση του Προγράμματος
  • Ανεύρεση - επιλογή - προετοιμασία - έλεγχος επάρκειας των συμβούλων υποστήριξης και καθοδήγησης (Σ.Υ.Κ.) των Μ.Μ.Ε.
  • Ενδοεπιχειρησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση των Μ.Μ.Ε. από τους Σ.Υ.Κ.
  • Υπηρεσία helpdesk
  • Μηχανισμός παρακολούθησης του έργου
  • Μεθοδολογίες διασφάλισης ποιότητας