Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες Δικτύου Κορμού για την Εκπαίδευση (GUnet)

Ακρωνύμια: GUnet 
Περίληψη: Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Ι 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β 
Έναρξη: Ιανουάριος 1997 
Λήξη: Δεκέμβριος 1999 
Ιστοσελίδα: http://www.gunet.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο αποσκοπούσε να δώσει τη δυνατότητα ταχύτατης σύνδεσης με το Διαδίκτυο σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης, να ολοκληρώσει τις επιμέρους υποδομές τους σε κοινό δίκτυο, να αναβαθμίσει ριζικά τη μεθοδολογία των Προπτυχιακών Σπουδών με χρήση νέων εφαρμογών τηλεματικής (πολυμέσα, εκπαίδευση από απόσταση), να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικών Προγραμμάτων με σύγχρονες τεχνολογίες τηλε-εργασίας και να υποστηρίξει τις αναγκαίες υπηρεσίες επικοινωνίας των Βιβλιοθηκών των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Γραφείων Διασύνδεσης.