Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής Εκπαιδευτικής Αναγέννησης - ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ακρωνύμια: ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
Περίληψη: Ε.Π. για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση Ι (Β 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έναρξη: Ιανουάριος 1996 
Λήξη: Δεκέμβριος 1999 
Ιστοσελίδα: http://odysseia.cti.gr/odysseas 
Αναλυτική Περιγραφή: Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής και Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο, στα πλαίσια των ευρύτερων στοχεύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) για την Εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία. Κύριος φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.-Ι.Τ.Υ.), συνεργαζόμενοι φορείς στην υλοποίηση του έργου είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ., παραρτήματα Ξάνθης και Αθήνας). Το έργο εποπτεύθηκε από το Υπ.Ε.Π.Θ.