Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ - Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 105) 
Χρηματοδότηση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2006 
Λήξη: Δεκέμβριος 2008 
Αναλυτική Περιγραφή:

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση -προς όφελος των σχολείων- των υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα κατασκευαστούν από έργα Δήμων και ΤΕΔΚ στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 105 ΚτΠ. Με την ευρεία χρήση ευρυζωνικών υποδομών θα αυξηθεί η ταχύτητα πρόσβασης των σχολείων ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΠΣΔ από τα ελληνικά σχολεία. Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 527 εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ (υποέργο 1).
  • Δημιουργία νησίδων ασύρματης τοπικής πρόσβασης 13 εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ (υποέργο 2).
  • Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ για την οποία θα δημιουργηθούν 1536 θύρες διασύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας (Gpbs) (υποέργο 3).

Αναλυτικό σχεδιάγραμμα δικτύωσης (ασύρματο δίκτυο στο Δήμο Λεχαινών)
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 570kb)