Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 51) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Ιούνιος 2005 
Αναλυτική Περιγραφή:
Με το έργο επιχειρείται η ανάπτυξη, η λειτουργία και η υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το έργο αφορά επίσης και τη διασύνδεση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), την υποστήριξη των χρηστών καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του Ε.Α.-Ι.Τ.Υ. (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας). Το έργο εκτελέστηκε στις παρακάτω φάσεις:
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
  • Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Υπηρεσία παροχής και υποστήριξης των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
  • Δράσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης των παρεχόμενων τηλεματικών υπηρεσιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
  • Τεχνικός συντονισμός - παρακολούθηση έργου / Μελέτη βιωσιμότητας και σχέδιο μετάβασης
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 535kb)