Οριζόντια Δράση Δικτύωσης Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 54) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Δεκέμβριος 2004 
Ιστοσελίδα: www.sch.gr/dkp 
Αναλυτική Περιγραφή:
Στα πλαίσια έργου υλοποιήθηκε η δικτύωση 100 Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης, που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα και παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στους πολίτες της χώρας και ειδικά σε αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Τα κέντρα αυτά στεγάζονται στην κεντρική (δημόσια ή δημοτική) βιβλιοθήκη κάθε περιοχής και συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με το Internet μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Υλοποιήθηκαν επίσης και κινητά κέντρα πληροφόρησης, μέσω του θεσμού των Κινητών Βιβλιοθηκών. Η συνολική δικτύωση αφορούσε 74 σταθερά κέντρα και 26 κινητά τα οποία με την περάτωση της συγκεκριμένης δράσης διέθεταν:
  • Υποδομή δομημένης καλωδίωσης για την υλοποίηση του εσωτερικού τους δικτύου ή ασύρματου δικτύου
  • Διασύνδεση προς το διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ. - www.sch.gr) για τα Σταθερά Κέντρα
  • Διασύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω επίγειων ασυρματικών (G.P.R.S.) και δορυφορικών ζεύξεων (Internet over Satellite) για τα Κινητά Κέντρα

 

 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 622kb)