Αποδελτίωση ερωτηματολογίων για την Ευρυζωνικότητα

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 
Έναρξη: Ιούνιος 2002 
Λήξη: Δεκέμβριος 2002 
Ιστοσελίδα: http://www.broad-band.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Επεξεργασία και αποδελτίωση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων για την ευρυζωνικότητα που αφορούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα υπουργεία και τους δήμους και περιφέρειες. Το έργο εντάσσεται στο έργο της ομάδας εργασίας και της επιστημονικής επιτροπής για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα.