Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 6) 
Χρηματοδότηση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Αύγουστος 2000 
Λήξη: Απρίλιος 2005 
Αναλυτική Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και η εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα το έργο αφορούσε:
  • Στον εμπλουτισμό και στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ, το οποίο αποτελείται από 51 σημεία παρουσίας (κόμβοι) στις ισάριθμες πρωτεύουσες των νομών της χώρας.
  • Στην υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης των Εκπαιδευτικών Υποστηρικτικών Μονάδων του ΥΠΕΠΘ στο ΠΣΔ
  • Στην ασύρματη δικτύωση σχολικών μονάδων της Β�θμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας.
  • Στη βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Χρηστών (HelpDesk) του ΠΣΔ.
Στόχος του έργου ήταν η αναβάθμιση και η υποστήριξη των υποδομών του ΠΣΔ για να γίνει δυνατή η διασύνδεση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να παρουσιαστούν φαινόμενα κορεσμού και έλλειψης διαθεσιμότητας στους υπόλοιπους χρήστες.
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 885kb)