Τεχνικός σύμβουλος για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος κληρώσεως φοιτητών στο Ε.Α.Π.

Περίληψη: Ίδιοι πόροι Ε.Α.Π. 
Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Έναρξη: Απρίλιος 1999 
Λήξη: Σεπτέμβριος 1999 
Αναλυτική Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε Πληροφοριακό Σύστημα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την αυτόματη εγγραφή και επιλογή υποψήφιων φοιτητών μέσω διαδικτύου. Το έργο περιλάμβανε την καταγραφή των απαιτήσεων και των λειτουργικών προδιαγραφών, την ανάπτυξη δικτυακού περιβάλλοντος και αλγορίθμου κλήρωσης, την ενδελεχή δοκιμαστική λειτουργία και έλεγχο της εφαρμογής καθώς και την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας.