Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά το 2007

Ακρωνύμια: Λειτουργία ΠΣΔ 2007 
Χρηματοδότηση: Τακτικός προϋπολογισμός Υπ.Ε.Π.Θ. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2007 
Λήξη: Δεκέμβριος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.sch.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Με την υλοποίηση του έργου υποστηρίζεται η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) για το 2007. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.ypepth.gr), που διασυνδέει όλα τα σχολεία και τους παρέχει βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό συντελεί στη δημιουργία μίας νέας γενιάς εκπαιδευτικών κοινοτήτων, η οποία αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός και η μέχρι σήμερα υλοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου έχει γίνει με στόχο να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους:
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεματικής και σε ποιοτικό εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο
 • Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση
 • Ενθάρρυνση της (τηλε) συνεργασίας
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων
 • Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, κλπ, μέσω Διαδικτύου
 • Επικοινωνία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα και εξυπηρέτηση προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Ενημέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω εργασιών:
 • Υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και κεντρική υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ (2nd level helpdesk)
 • Λειτουργία των κεντρικών δικτυακών υποδομών ΠΣΔ (backbone network)
 • Λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών ΠΣΔ (servers - datacenter)
 • Λειτουργία των τηλεματικών υπηρεσιών ΠΣΔ (services)
 • Προμήθεια συμβολαίων συντήρησης, εφεδρικού εξοπλισμού και ανανέωσης αδειών χρήσης κεντρικών λογισμικών ΠΣΔ
Αναλυτικότερα, τα πακέτα εργασίας που θα υλοποιήσει το ΕΑΙΤΥ, είναι:
 • 1ο Επίπεδο Υποστήριξης Χρηστών ΠΣΔ (helpdesk γεωγραφικών περιοχών ευθύνης )
 • 2ο Επίπεδο Υποστήριξης Χρηστών ΠΣΔ (Υποστήριξη ΚΕΠΛΗΝΕΤ)
 • Διαχείριση δικτύου διανομής
 • Λειτουργία NMS & Monitoring Tools
 • Διαχείριση εξυπηρετητών (servers - datacenters)
 • Υπηρεσία διαχείρισης χρηστών (useradmin)
 • Υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης (remote management)
 • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Yπηρεσία hostmaster/DNS
 • Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Υποστήριξη της δικτυακής πύλης (sch portal)
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΣΔ
 • Επιτόπια υποστήριξη κόμβων ΠΣΔ περιοχής ευθύνης
 • Προμήθεια συμβολαίων συντήρησης, εφεδρικού εξοπλισμού και ανανέωσης αδειών χρήσης κεντρικών λογισμικών