Μελέτη αποτίμησης Ε.Δ.Ε.Τ.-2

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ΄ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
 
Συνεργάτες: Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κ.P.M.G. Α.Ε. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2006 
Λήξη: Ιούλιος 2007 
Ιστοσελίδα: http://www.grnet.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου ήταν η συλλογή και η αξιολόγηση στοιχείων σχετικά με τις βασικές υποδομές δικτύου, τις δικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει το Ε.Δ.Ε.Τ. και την απήχηση τους στο ευρύ κοινό. Στην αξιολόγηση συμπεριλήφθηκε το κατανεμημένο μοντέλο διαχείρισης του δικτύου (VNOC). Επίσης πραγματοποιήθηκαν έρευνα και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς που περιλάμβανε μελέτη των τάσεων και διεθνών πρακτικών, μελέτη ζήτησης υπηρεσιών και μελέτη των επιχειρηματικών μοντέλων.