Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψης /τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 72) 
Χρηματοδότηση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Έναρξη: Μάρτιος 2005 
Λήξη: Αύγουστος 2007 
Αναλυτική Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι ο εξοπλισμός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τριών (3) υποστηρικτικών δομών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) του ΥΠΕΠΘ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το απαραίτητο υλικό και λογισμικό που θα επιτρέψει τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλης της χώρας, δημιουργούν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και περιορισμό των φυσικών μετακινήσεων. Η ανάγκη αυτή θα καλυφθεί με χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης, βασισμένων στα διεθνή πρότυπα H.320, H.323 και T.120 της ITU. Αυτή η καινοτομία θα έχει άμεσα οφέλη στο έργο που επιτελούν οι επωφελούμενοι φορείς με θετικές συνέπειες στη γενικότερη εκπαιδευτική συνεργασία.

Σχεδιάγραμμα συστήματος τηλεδιάσκεψης
 
Δείτε την αφίσα του έργου (Αρχείο pdf 863kb)