Παρασκευάς Μιχάλης

paraskevas Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ. +30 2610 960308
email mparask @ cti.gr, mparask @ teimes.gr
http://mparask.cied.teiwest.gr
 
 
Ο Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989, στο οποίο εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (1995) στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων.
 
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 2 βιβλία και 2 κεφάλαια βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 270 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε 46 ευρεσιτεχνίες. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών, δίκτυα δημόσιας χρήσης, δίκτυα νέας γενιάς και ευρυζωνικά δίκτυα, τηλεματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού δικτύων ευρείας κλίμακας (ISP) και υπηρεσιών τηλεματικής και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 1999 και από το 2011 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts). Έχει υπάρξει διδάσκων ΠΔ407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2002-2008) και είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2001-) στη θεματική ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού».
 
Από τον Σεπτέμβριο 2011 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (www.teiwest.gr). Από το 2019 είναι αναπληρωτής Καθηγητής.
 
Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, AES.