Ξένος Ν. Θεόδωρος - Τεχνικός Ανάπτυξης

Εκπαίδευση:

Πτυχίο, Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τηλ: 2610 960486
e-mail: thxenos@cti.gr
Ο Θεόδωρος Ξένος είναι απόφοιτος του ΙΕΚ Ακαδημαϊκού στην ειδικότητα του Ειδικού Εφαρμογών Πληροφορικής. Επιπλέον διαθέτει σπουδές 2 ετών στην ειδικότητα Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ από το δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας. Σε πρόσφατες σπουδές απέκτησε επιτυχώς το δίπλωμα Cisco Certified Network Associate (CCNA).
Το 2002 εργάστηκε στην εταιρεία Computer Practica ως τεχνικός Η/Υ. Το 2003 απασχολήθηκε στην εταιρεία Τεχνόγνωσις ως τεχνικός Η/Υ. Από το 2005 έως το 2011 εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας στον τομέα της δικτύωσης. Την περίοδο 2008-2009 εργάστηκε παράλληλα στην εταιρεία Β. Προτοπαπάς & Υιοί Α.Ε.Ε, ως τεχνικός υπεύθυνος σε θέματα υπολογιστών καθώς και σε θέματα μηχανογράφησης της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της. Από το 2010 έως το 2011 εργάστηκε στην εταιρεία Πετροτέκ ως τεχνικός σε εγκαταστάσεις συστημάτων εισροών – εκροών και συντήρησης  αντλιών. Σήμερα εργάζεται στην Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος", ως μέλος της ομάδας υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τους υπολογιστές, τον κινηματογράφο και τον αθλητισμό.