Κόρδας Παναγιώτης - Μηχανικός Ανάπτυξης

Εκπαίδευση:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

 

Δίπλωμα, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Τηλ:  
e-mail: pkordas@cti.gr
Ιστοσελίδα:
Ο Παναγιώτης Κόρδας γεννήθηκε το 1984. Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής το 2010 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών το 2012 από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2013 εργάζεται ως μηχανικός ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου στην Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" συμμετέχοντας στο έργο "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών". Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάπτυξη web εφαρμογών, e-learning, mobile learning, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές και εκπαιδευτικό λογισμικό.