Προσωπικό - Ανπάπτυξη συστημάτων

 
Ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων και υπηρεσιών: Ρόλος της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων και υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την συνεχή προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 
Μέλη ομάδας: