Προσωπικό - Υποστήριξη χρηστών

 
Ομάδα υποστήριξης χρηστών: Ρόλος της ομάδας είναι η παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στην περιοχή ευθύνης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Η υποστήριξη αφορά τόσο τις δικτυακές συνδέσεις (ADSL, οπτικές, ασύρματες, dial-up) των μονάδων -  εκπαιδευτικών και διοικητικών - του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, όσο και την χρήση των υπηρεσιών του.