Τηλεκπαίδευση eTwinning στις 06-06-2021 και ώρα 19:00

Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3): 06-06-2021 ώρα 19:00, διάρκεια (λεπτά): 60

Η τηλεκπαίδευση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες στην περιοχή/στις περιοχές: ολες

Συντονιστής/στές: Καθηγητής Αύγουστος Τσινάκος, Dr. Γιάννης Καζανίδης, Dr Γεώργιος Τερζόπουλος ΑΕΤΜΑ Lab Τμήμα Πληροφορικής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος .


Οι θέσεις για τη συγκεκριμένη τηλεκπαίδευση έχουν καλυφθεί
  Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί από:
 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών e-mail ΕΟΥ:
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση δικτυακού τόπου:
Ι.Τ.Υ.Ε. - Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών