Τηλεκπαιδεύσεις eTwinning

Δηλώστε συμμετοχή στις τηλεκπαιδεύσεις που πλησιάζουν!!!

1. eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων: 25-05-2022, ώρα: 18:00, διάρκεια (λεπτά): 120
Περιοχές που αφορά: Ν. Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
2. Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου: 26-05-2022, ώρα: 18:00, διάρκεια (λεπτά): 120
Περιοχές που αφορά: Ν. Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχήςΠαλαιότερες τηλεκπαιδεύσεις eTwinning