Τηλεκπαιδεύσεις eTwinningΔηλώστε συμμετοχή στις τηλεκπαιδεύσεις που πλησιάζουν!!!

1. 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning: 17-06-2019, ώρα: 16:00, διάρκεια (λεπτά): 60 Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
2. Η πλατφόρμα eTwinning ως υποστηρικτής των προγραμμάτων Erasmus+: 19-06-2019, ώρα: 18:00, διάρκεια (λεπτά): 60 Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
3. eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης: 20-06-2019, ώρα: 18:30, διάρκεια (λεπτά): 90 Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
4. 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning: 21-06-2019, ώρα: 16:00, διάρκεια (λεπτά): 60 Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχήςΠαλαιότερες τηλεκπαιδεύσεις eTwinning