Παλιότερες Τηλεκπαιδεύσεις eTwinning1.07-07-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

2.28-06-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

3.20-06-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

4.06-06-2021 στις 19:00 Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3), διάρκεια (λεπτά): 60
5.26-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

6.19-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

7.19-05-2021 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

8.18-05-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

9.21-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

10.19-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

11.16-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90
12.11-02-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

13.27-01-2021 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

14.27-01-2021 στις 17:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

15.20-01-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

16.18-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90
17.16-12-2020 στις 19:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

18.16-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

19.11-12-2020 στις 19:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

20.09-12-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

21.09-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

22.08-12-2020 στις 19:10 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90
23.08-12-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

24.07-12-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

25.05-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

26.04-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

27.04-12-2020 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

28.04-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60
29.02-12-2020 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

30.02-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

31.30-11-2020 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

32.30-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

33.27-11-2020 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

34.27-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

35.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

36.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

37.25-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

38.25-11-2020 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

39.23-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

40.23-11-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

41.20-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60
42.19-11-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

43.19-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

44.18-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

45.18-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

46.18-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

47.16-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

48.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

49.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

50.12-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

51.11-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

52.11-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

53.10-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

54.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

55.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

56.09-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

57.09-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

58.06-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

59.06-11-2020 στις 17:37 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60
60.05-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

61.05-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

62.05-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

63.05-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

64.04-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

65.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

66.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

67.04-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

68.04-11-2020 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

69.02-11-2020 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

70.02-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

71.02-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

72.31-10-2020 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 30

73.31-10-2020 στις 11:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

74.30-10-2020 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

75.30-10-2020 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

76.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

77.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

78.30-10-2020 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

79.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

80.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

81.29-10-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

82.29-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

83.27-10-2020 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

84.22-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

85.22-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

86.21-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

87.20-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

88.04-11-2019 στις 16:00 Η υγιεινή των συσκευών μας και η προστασία των χρηστών αναδυόμενων τεχνολογιών, διάρκεια (λεπτά): 60

89.10-10-2019 στις 16:00 H ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταρραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες, διάρκεια (λεπτά): 60

90.30-09-2019 στις 16:00 Online gaming, διάρκεια (λεπτά): 60

91.15-07-2019 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

92.27-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

93.21-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

94.20-06-2019 στις 18:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

95.19-06-2019 στις 18:00 Η πλατφόρμα eTwinning ως υποστηρικτής των προγραμμάτων Erasmus+, διάρκεια (λεπτά): 60

96.17-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

97.13-06-2019 στις 18:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

98.13-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

99.11-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

100.09-06-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

101.07-06-2019 στις 18:00 Το επιχειρείν στην Εκπαίδευση eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

102.03-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

103.30-05-2019 στις 18:00 2019! eTwinning έτος Δημοκρατικής Συμμετοχής! eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

104.28-05-2019 στις 16:00 Πώς οι έφηβοι επηρεάζονται από τα πρότυπα στα social media, διάρκεια (λεπτά): 60

105.20-05-2019 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

106.20-05-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

107.16-05-2019 στις 16:30 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 60

108.10-05-2019 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

109.22-04-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

110.17-04-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

111.11-04-2019 στις 18:00 Λέμε ΟΧΙ στο Bullying! Λέμε ΟΧΙ στο Cybebullying! Λέμε ΝΑΙ στα έργα eTwinning!, διάρκεια (λεπτά): 90

112.03-04-2019 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

113.21-03-2019 στις 16:00 H σημασία της ψηφιακής παιδείας στην εποχή των Fake news, διάρκεια (λεπτά): 60

114.18-03-2019 στις 20:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

115.07-03-2019 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

116.21-02-2019 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

117.07-02-2019 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

118.18-01-2019 στις 16:00 Selfie etwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

119.16-01-2019 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

120.11-01-2019 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

121.09-01-2019 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

122.27-12-2018 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

123.13-12-2018 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

124.13-12-2018 στις 18:00 Από το eTwinning στο Scientix: Introduction to Arduino, διάρκεια (λεπτά): 60

125.06-11-2018 στις 16:00 GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία, διάρκεια (λεπτά): 60

126.04-11-2018 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

127.03-11-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

128.02-11-2018 στις 17:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

129.02-11-2018 στις 16:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

130.31-10-2018 στις 17:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

131.24-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

132.21-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

133.15-10-2018 στις 20:29 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

134.12-10-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

135.05-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

136.02-10-2018 στις 19:00 eTwinning mobilities - Eπισκέψεις σχολείων, διάρκεια (λεπτά): 60

137.25-09-2018 στις 16:00 Βack to school package!, διάρκεια (λεπτά): 60

138.23-09-2018 στις 11:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

139.13-09-2018 στις 18:30 eTwinning η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης - Εκπαιδευτικές δεξιότητες 21ου αιώνα-συνεργατικά εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 90

140.08-07-2018 στις 20:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

141.28-06-2018 στις 19:00 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 90

142.26-06-2018 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

143.22-06-2018 στις 18:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 90

144.20-06-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

145.20-06-2018 στις 17:30 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

146.18-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Τα επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, διάρκεια (λεπτά): 90

147.18-06-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

148.12-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών, διάρκεια (λεπτά): 90

149.11-06-2018 στις 19:30 Από το Etwinning στο Scientix και αντίστροφα!, διάρκεια (λεπτά): 60

150.08-06-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

151.04-06-2018 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

152.01-06-2018 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

153.23-05-2018 στις 16:00 Η Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο SafeLine και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, διάρκεια (λεπτά): 60

154.17-05-2018 στις 06:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

155.15-05-2018 στις 20:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

156.15-05-2018 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

157.10-05-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

158.09-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

159.08-05-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

160.02-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

161.23-04-2018 στις 16:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 60

162.19-04-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

163.29-03-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

164.29-03-2018 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

165.28-03-2018 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

166.14-03-2018 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

167.13-03-2018 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

168.12-03-2018 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

169.05-03-2018 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

170.01-03-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

171.12-02-2018 στις 19:00 Ασφάλεια στο διαδίκτυο, διάρκεια (λεπτά): 60

172.06-02-2018 στις 17:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 90

173.01-02-2018 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

174.25-01-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

175.11-01-2018 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

176.20-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

177.14-12-2017 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

178.13-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

179.11-12-2017 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

180.06-12-2017 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

181.20-11-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

182.15-11-2017 στις 16:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 60

183.11-10-2017 στις 18:30 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Δευτεροβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

184.11-10-2017 στις 17:00 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Πρωτοβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

185.29-06-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

186.26-06-2017 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

187.23-06-2017 στις 21:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

188.21-06-2017 στις 13:00 Η δράση eSafety Label στην Ελλάδα, διάρκεια (λεπτά): 60

189.30-05-2017 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

190.15-05-2017 στις 18:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Γυμνάσιο, διάρκεια (λεπτά): 60

191.15-05-2017 στις 17:00 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Δημοτικό, διάρκεια (λεπτά): 60

192.30-04-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60
193.26-04-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

194.26-04-2017 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

195.30-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

196.29-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

197.22-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

198.15-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

199.13-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

200.09-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

201.08-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

202.13-01-2017 στις 19:45 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

203.05-01-2017 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

204.19-12-2016 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

205.13-12-2016 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

206.16-11-2016 στις 19:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

207.16-11-2016 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

208.11-11-2016 στις 15:13 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 56
209.09-11-2016 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

210.09-11-2016 στις 15:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 90

211.24-10-2016 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

212.24-10-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

213.08-10-2016 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

214.26-07-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 12

215.24-05-2016 στις 21:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

216.31-03-2016 στις 21:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

217.30-03-2016 στις 21:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

218.29-03-2016 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

219.28-03-2016 στις 15:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

220.23-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

221.22-03-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

222.16-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

223.09-03-2016 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

224.07-03-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

225.04-03-2016 στις 16:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

226.29-02-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

227.26-02-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

228.24-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

229.23-02-2016 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

230.17-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

231.12-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

232.12-02-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 75

233.11-02-2016 στις 16:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

234.09-02-2016 στις 12:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2016, διάρκεια (λεπτά): 120

235.05-02-2016 στις 16:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

236.03-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

237.03-02-2016 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

238.22-01-2016 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

239.18-12-2015 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

240.16-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

241.15-12-2015 στις 18:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

242.15-12-2015 στις 16:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 120

243.14-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

244.29-06-2015 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

245.17-06-2015 στις 09:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

246.02-04-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 120

247.24-03-2015 στις 13:23 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

248.21-03-2015 στις 18:48 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

249.10-02-2015 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015: esafety και eTwinning ενώνουν τις δυνάμεις τους!, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

250.12-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

251.05-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

252.19-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

253.03-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

254.29-10-2014 στις 19:00 To eTwinning για εκπ/κούς Γαλλικών, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

255.27-10-2014 στις 19:00 To etwinning για εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής , διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

256.30-05-2014 στις 17:00 Ολοκληρώνοντας το etwinning έργο μου: χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 75 λεπτά

257.07-04-2014 στις 19:30 Twinspace, Τόπος δημιουργίας και έκφρασης., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

258.31-03-2014 στις 19:30 Desktop. Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης ή κάτι περισσότερο;, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

259.27-03-2014 στις 19:30 Ενσωμάτωση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων στα eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 1.30

260.26-03-2014 στις 20:00 eTwinning.net, όχι απλά μια πύλη αλλά ένα εργαλείο, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

261.21-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

262.10-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

263.28-02-2014 στις 17:30 Γνωριμία και Εξοικείωση με την πλατφόρμα Twinspace , διάρκεια (λεπτά): 60

264.29-01-2014 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

265.18-12-2013 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

266.05-12-2013 στις 18:00 Twinspace: η λειτουργία του και η ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων σε έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

267.28-11-2013 στις 19:30 Εισαγωγή στο eTwinning και παρουσίαση της πλατφόρμας twinspace., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

268.20-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο eTwinnining, διάρκεια (λεπτά): 1.30

269.13-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο etwinning, διάρκεια (λεπτά): 1 ώρα


Επιστροφή