eTwinning.gr   |   eTwinning live   |   Twinspace   |   Groups   |   Elearning Labs   |   eTwinning.net

Εργαστήρια (workshops)

 

Συμπληρώστε τη φόρμα, για να δηλώσετε συμμετοχή στα workshops του Συνεδρίου.

(Η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 03.03.2020 στις 14:30)

 

Περιγραφή εργαστηρίων

 

Α1 - Διακρατικές ομάδες εργασίας σε eTwinning έργα: διαδικτυακές κοινότητες μάθησης με πολλαπλά οφέλη

Αγγελική Κουγιουρούκη, Θεοδώρα Γκένιου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η παρουσίαση προτάσεων που προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μέσα από την εργασία σε διακρατικές ομάδες κατά την υλοποίηση ενός eTwinning έργου. Επιπλέον βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο δημιουργίας διακρατικών ομάδων και στο σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων που προάγουν τις καταστάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Θα παρατεθούν είδη δραστηριοτήτων σε διακρατικές ομάδες καθώς και παραδείγματα αυτών. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν Web 2.0 εργαλεία  τα οποία διευκολύνουν την εργασία των μαθητών σε διακρατικές ή και διασχολικές ομάδες προάγοντας την αλληλεπίδραση και οδηγώντας στην επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων μέσα από συνεργατικά τελικά προϊόντα.  Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η άσκηση στη χρήση του Twinspace αλλά και web 2.0 εργαλείων, ώστε να γίνουν οι εκπαιδευτικοί ικανοί να χρησιμοποιούν πολύπλευρα τις δυνατότητες που τους δίνονται από τις Νέες Τεχνολογίες και την Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός συνεργατικού έργου.

 

Α2 - Ασφαλής πλοήγηση για παιδιά σήμερα και στο μέλλον. Διαθέσιμα εργαλεία μέσα στην τάξη

Κατερίνα Ψαρουδάκη, Μαριεύα Καρκανάκη

Υπεύθυνες επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

Αριθμός εκπαιδευτικών: 50

Η νέα δεκαετία επιφυλλάσει πολλές τεχνολογικές προκλήσεις. Πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να τις αντιμετωπίσει; Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Τι δείχνουν οι έρευνες; Και πως μπορούν οι έρευνες να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών;  Οι υπεύθυνες επικοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ Κατερίνα Ψαρουδάκη και Μαριεύα Καρκανάκη αναλύουν τις σύγχρονες τάσεις ασφαλούς πλοήγησης και εξηγούν τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό από το site saferinternet4kids.gr.

 

Α3 - Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή κοινότητα,

Scratch Day in Thessaloniki 2020 https://day.scratch.mit.edu/events/11526/

Κατερίνα Γλέζου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 25

Το εργαστήριο «Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή κοινότητα» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 3.0 και την ομώνυμη διαδικτυακή κοινότητα. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Scratch 3.0 στην τάξη. Εντάσσεται στο πλαίσιο της γιορτής «Scratch Day» με σκοπό τη συνάντηση νέων και παλιών φίλων του Scratch και τη μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, projects και πρακτικών. Ειδικότερα, εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Scratch Day στη Θεσσαλονίκη 2020» - “Scratch Day in Thessaloniki 2020” (https://day.scratch.mit.edu/events/11526/) στο πλαίσιο του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning στη Θεσσαλονίκη στις 6-8 Μαρτίου 2020. Στο  πλαίσιο του εργαστηρίου θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα όπως: Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος Scratch 3.0 και της διαδικτυακής κοινότητας; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το περιβάλλον Scratch 3.0 στη σχολική τάξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και της κοινότητας Scratch 3.0 για τους μαθητές του 21ου αιώνα;

 

Α4 - eTwinning και Web Tools: Δημιουργικότητα εναντίον πλήξης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών

Μαρία Γεωργιάδου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές ξένων γλωσσών, χρήσιμο ωστόσο και σε άλλες ειδικότητες.

Διάρκεια: 60 ́ Χωρίζεται σε δυο μέρη.Στο πρώτο μέρος διάρκειας 30 λεπτών θα παρουσιαστούν τα εξής εργαλεία:

1.Δημιουργία  ποιημάτων Χαϊκού με το εργαλείο readwritethink.org και η χρησιμότητά του σε εκπαιδευτικούς και γονείς.Το εργαλείο αυτό είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα.

2.Δημιουργία βίντεο-κουίζ αλλά και επιλογή έτοιμων βίντεο ανά επίπεδο,με το εργαλείο www.eslvideo.com για την αγγλική γλώσσα και www.flevideo.com για τη γαλλική.

 3.Παιγνιώδης εκμάθηση λεξιλογίου με τα εργαλεία learningapps.org και quizlet.com

4.Aπεριόριστα φύλλα εργασίας,παρουσιάσεις,βιντεομαθήματα σε 5 γλώσσες με το εργαλείο islcollective.com (απλή αναφορά)

5.Δημιουργία digital escape rooms χρησιμοποιώντας google forms

Στο δεύτερο μέρος διάρκειας 30',οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων και θα δημιουργήσουν  το δικό τους escape room, καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας και την εισηγήτρια.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail και να έρθουν με το laptop τους.

 

Α5 - From eTwinning to Erasmus+ and Vice Versa

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Βασίλειος Σουβατζόγλου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση των συνεργειών ανάμεσα στο eTwinning και τα προγράμματα ΚΑ01 και ΚΑ02 του Erasmus+. Συγκεκριμένα το εργαστήριο περιλαμβάνει τη συμβολή του eTwinning στην ανεύρεση εταίρων και προγραμμάτων ΚΑ01 και ΚΑ02, στο σχεδιασμό μας τέτοιας πρότασης καθώς και στην αξιολόγησή της. Αντιστρόφως, θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της πλατφόρμας  eTwinning στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Μέρος του workshop αφιερώνεται στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην χρήση της πλατφόρμας eTwinning στις επιλογές που σχετίζονται με τα εξεταζόμενα θέματα.

 

Α6 - H παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά Europeana στα έργα eTwinning

Θεοδώρα Γκένιου,  Αγγελική Κουγιουρούκη

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση προτάσεων για τον σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων όπου θα αξιοποιούνται οι ψηφιακές συλλογές, τα αντικείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης πολιτισμού Europeanα και τα σενάρια του ιστολογίου Teachingwith European προκειμένου να αντλήσουν οι συμμετέχοντες έμπνευση και πρακτικά εφαρμόσιμες ιδέες.

 

Α7 - Παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων Twinspace και eTwinning Live - Παραδείγματα δραστηριοτήτων και οργάνωσης ενός eTwinning έργου

Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Νείρος, Τριανταφυλλιά Σύβακα

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους eTwinners, που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε έργα eTwinning ή έχουν μικρή εμπειρία σε αυτά. Διάρκεια: 60΄

 Στο πρώτο μέρος, διάρκειας 15΄η κ Σύβακα θα παρουσιάσει το eTwinning Live,εστιάζοντας στην αναζήτηση συνεργατών,επεξεργασία προφίλ και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στο δεύτερο μέρος,διάρκειας 15΄ η κ Γεωργιάδου θα παρουσιάσει τη δομή του twinspace,εστιάζοντας στη δημιουργία σελίδων,δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο και την ενσωμάτωση δύο εργαλείων  στο twinspace.

Στο τρίτο μέρος, διάρκειας 30΄ οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη δημιουργία σελίδων, ενσωμάτωση εργαλείων, καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας και τις εισηγήτριες.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν laptop μαζί τους.

 

Α8 - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM με την πλατφόρμα Arduino

Χρήστος Ρέτσας

Αριθμός εκπαιδευτικών: 15

To STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) συνιστά μία εκπαιδευτική προσέγγιση που επιδιώκει η εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματοποιείται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο όπου οι μαθητές/ριες εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αξιοποιούν γνώσεις από διάφορες επιστήμες (διεπιστημονικότητα). Το Arduino αποτελεί μία προσιτού οικονομικού κόστους ανοικτή πλατφόρμα ανάπτυξης έργων φυσικού υπολογισμού (physical computing). Το συγκεκριμένο εργαστήριο (workshop) αποσκοπεί στο να παρέχει μία βιωματική πρώτη επαφή των συμμετεχόντων με το Arduino και τις δυνατότητές αξιοποίησής του για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μεθοδολογίας STEM. Συγκεκριμένα, θα γίνει μία εισαγωγή στην πλατφόρμα και σε βασικά θέματα (κυκλωμάτων, ηλεκτρονικής, προγραμματισμού κ.ά.) που άπτονται της ανάπτυξης έργων σε αυτή. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υλοποιήσουν σε περιβάλλον προσομοίωσης μία ενδεικτική εφαρμογή Arduino. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα ολοκληρωμένων έργων ως μέρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με Arduino και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του Arduino σε διάφορες περιοχές επιστημονικών ειδικοτήτων.

 

Β1 - Με όχημα το Erasmus+, στα μονοπάτια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμπερίληψης

Δημήτριος Κατσαβός, Σπυριδούλα Κωτούλα, Σοφία Αναγνώστη

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, το μαθηματικό δυναμικό αντιπροσωπεύει μια κοινωνία με διαφορετικά εθνικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπολιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά το σύνολο των παιδιών (όλα τα σχολεία είναι εν δυνάμει διαπολιτισμικά) και αποτελεί την παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν λόγω της πολυπολιτισμικότητας της κοινωνίας.

Στο συγκεκριμένο workshop θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το πώς, υιοθετώντας τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπ/σης και συμπερίληψης, αξιοποιήσαμε το Erasmus+ ως όχημα για να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε ¨καλές πρακτικές¨, που αναδεικνύουν το σχολείο ως ένα σχολείο ανοιχτό, που στηρίζεται στην καλλιέργεια της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της κατανόησης, αποδοχής και σεβασμού της ετερότητας, που διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων  των εμπλεκομένων (μαθητών, εκπ/κων, γονιών, τοπικών φορέων), που εξασφαλίζει συνεργασίες με πανεπιστημιακούς, επιστημονικούς αλλά και εργασιακούς φορείς, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, διαχέει τα παραγόμενα αποτελέσματα στην ευρύτερη εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινωνία, που ενδιαφέρεται και επιμορφώνει τα στελέχη του, καθιστώντας τα διαπολιτισμικά έτοιμα . 

 

Β2 - Εισαγωγή στο Arduino σε μεικτό περιβάλλον μάθησης

Δημήτρης Τσιαστούδης, Χαρίτων Πολάτογλου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 20

 

Β3 - Erasmus+. Ένα ταξίδι εμπειριών και γνώσεων. Ο αντίκτυπος της

συμμετοχής στον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας

Μαρία Χαρούδη, Αθανάσιος Σταυριανός

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Το 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης συντόνισε την διετία 2017-2019 ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/Δράση ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων με τίτλο «We all stand together”. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πέντε επιπλέον σχολεία, από τις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία και Νορβηγία . Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του έργου συνεργάστηκαν και αξιοποίησαν μια σειρά προγραμμάτων και δυνατοτήτων των ΤΠΕ σε μια προσπάθεια όχι μόνο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τους μαθητές των σχολείων εταίρων, αλλά και να παράγουν βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα με θέμα την ενσωμάτωση ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων στα σχολεία.

Στο παρόν εργαστήριο (workshop) οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του έργου θα παρουσιάσουν και μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους καθόλη την διάρκεια του έργου (από την αίτηση μέχρι την συγγραφή της τελικής έκθεσης) τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Θα προσπαθήσουν να μεταδώσουν χρήσιμες πληροφορίες για μια επιτυχή υλοποίηση ενός έργου Erasmus+ ως συντονιστικό σχολείο και ταυτόχρονα να παρουσιάσουν τον θετικό αντίκτυπο που είχε το έργο στην σχολική τους μονάδα. Το εργαστήριο περιλαμβάνει μια σύντομη βιωματική παρουσίαση των σταδίων του έργου  καθώς και ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων σε case study (μελέτη περίπτωσης) με παράλληλη παρουσίαση και χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια ενός Ευρωπαϊκού erasmus+ project αλλά και να υιοθετηθούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.

 

Β4 - Πώς να κάνετε ένα όνειρο Erasmus + πραγματικότητα !

Όλγα Γιάντσιου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Περίληψη

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντάξουν τα σχολεία τους σε προγράμματα Erasmus+. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες αυτών των προγραμμάτων και να τους ενθαρρύνει να δοκιμάσουν την μοναδική εμπειρία της συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus + .  Θα εξηγήσουμε  τις φάσεις και τα στάδια ενός προγράμματος Erasmus+ με απλό και κατανοητό τρόπο . θα παρουσιάσουμε  καλές πρακτικές και χρήσιμες πρακτικές συμβουλές που προέρχονται από την εμπειρία και την συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα. Το εργαστήριο θα έχει διαδραστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα καθώς οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες και θα δοκιμάσουν πρακτικές δράσεις που θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην συνέχεια στα δικά τους σχολεία.

 

Β5 - Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη, Scratch Day in Thessaloniki 2020 https://day.scratch.mit.edu/events/11526/

Κατερίνα Γλέζου

Αριθμός εκπαιδευτικών: 25

Το εργαστήριο «Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και την παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την προώθηση επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιχειρούν ή επιθυμούν να προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αυθεντικά παραδείγματα εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο του εργαστηρίου: Τι εννοούμε με τον όρο «υπολογιστική σκέψη»; Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στη διδακτική πράξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης; Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται καλές πρακτικές στην κατεύθυνση αυτή, ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα;

 

Β6 - Εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEAM

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Αποστόλης Ξενάκης

Αριθμός εκπαιδευτικών: 20

 

Β7 - Χρήση και Αξιοποίηση του τρισδιάστατου εκτυπωτή στη σχολική τάξη

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν

  1. a) 3d modeling & design μεχρήσητου 3d web εργαλείου
  2. b) Δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων με το tinkercad (αδειοδότηση Creative Commons)
  3. c) Μεταφορά του μοντέλου στο πρόγραμμα εκτύπωσης cura
  4. d) Βασικές παράμετροι προγράμματος εκτύπωσης cura
  5. e) Μεταφορά αντικειμένου στον εκτυπωτή, βασικές λειτουργίες εκτυπωτή

 

Εργαστήριο Κυριακή 09:00 – 10:15

Γ1 - Εργαστήριο: Παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων Twinspace και eTwinning Live - Παραδείγματα δραστηριοτήτων και οργάνωσης ενός eTwinning έργου

Βαρβάρα Ζαντραβέλη, Βασίλης Σουβατζόγλου

Επίπεδο: Αρχάριοι

Αριθμός εκπαιδευτικών: 30

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε αρχάριους eTwinners, που δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε έργα eTwinning ή έχουν μικρή εμπειρία σε αυτά. Διάρκεια: 75΄

Παρουσίαση του eTwinning Live, εστιάζοντας στην αναζήτηση συνεργατών, επεξεργασία προφίλ και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Παρουσίαση της δομής του twinspace, εστιάζοντας στη δημιουργία σελίδων, δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο και την ενσωμάτωση δύο εργαλείων  στο twinspace.

Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη δημιουργία σελίδων, ενσωμάτωση εργαλείων, καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας και τους εισηγητές.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν laptop μαζί τους.