Δραστηριότητες eTwinning σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 2010

Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε εν συντομία τα βασικά στοιχεία του eTwinning και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα eTwinning projects. Ακολουθούν 7 προτεινόμενες δραστηριότητες με θέμα τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα eTwinning project, αλλά δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι είναι «υποδειγματικές» από την άποψη ότι δεν χρήζουν βελτίωσης. Αντίθετα, στόχος είναι διαβάζοντας, συζητώντας και αναλύοντας τις δραστηριότητες να αποκτήσετε εξοικείωση με το σχεδιασμό ενός eTwinning project με θέμα τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μπορείτε, λοιπόν, να θεωρήσετε τις δραστηριότητες αυτές ως ένα κίνητρο ή μια ιδέα για να ξεκινήσετε ένα eTwinning project. Μελετήστε λοιπόν τις "ιδέες" αυτές και σκεφτείτε πως θα μπορούσατε να τις εντάξετε στο δικό σας τρόπο διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σχολικού σας περιβάλλοντος που μόνο εσείς γνωρίζετε καθώς και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών σας.

hand with a light bulb

 

 

Ζωγραφίζοντας για τη φτώχεια
  Αναλύστε τις ανθρώπινες ανάγκες

elephant painting

 

 

Maslow pyramid

 

Δημιουργήστε μια ιστορία για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό   Mια εικόνα αξίζει 1000 λέξεις
Storybook   A picture is worth 1000 words

 

 

Mια μέρα από τη ζωή...   Toίχος σκέψεων για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό   Συνεργατική ποίηση για τη φτώχεια
schedule   wall   man with muppet show frogs