Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες για συγγραφείς τυπικών εργασιών συνεδρίου

  • 23 Ιουλίου 2014: 1η ανακοίνωση του συνεδρίου
  • 30 Σεπτεμβρίου 2014: Υποβολή κειμένων εισηγήσεων στην επιτροπή κριτών.
  • 5 Οκτωβρίου 2014: Παράταση υποβολής κειμένων εισηγήσεων
  • 26 Οκτωβρίου 2014: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν κριθεί – Εγγραφή εισηγητών
  • 31 Οκτωβρίου 2014: Ανακοίνωση προγράμματος
  • 14, 15 & 16 Νοεμβρίου 2014: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 

Pin It