Πρακτικά Συνεδρίου

19/12/2014 Πρακτικά συνεδρίου με παραχώρηση βεβαίωσης ISBN: 978-618-81706-0-5

 

Βεβαιώσεις συνέδρων έλαβαν μόνο όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο.

18/11/2014 Οι βεβαιώσεις των εισηγητών έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στα email των εισηγητών από από 21 Νοεμβρίου.

25/11/2014 Οι βεβαιώσεις των εισηγητών έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στα email των εισηγητών (σε εκτυπώσιμο αρχείο μορφής pdf).

Pin It