Πρακτικά Συνεδρίου

Πρακτικά συνεδρίου με ISBN: 978-618-81706-0-5

Πρακτικά - Εισηγήσεις (αρχείο zip 240 MB)

Βεβαιώσεις συνέδρων έλαβαν μόνο όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο.

Οι βεβαιώσεις των εισηγητών έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στα email των εισηγητών (σε αρχείο μορφής pdf).

Pin It