Ομιλία κ. Παρασκευά

Μέρος β': Ομιλία Δρ. Παρασκευά Μιχάλη