Ομιλία κ. Κορμά

Μέρος δ': Ομιλία Δρ. Κορμά Γεώργιου