Εργαστήρια (workshops)

Τα Εργαστήρια (workshops) του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν μόνο δια ζώσης, στη Σύρο.

Συμπληρώστε τη φόρμα https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/423886 για να δηλώσετε συμμετοχή στα workshops του συνεδρίου.
Η φόρμα θα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στις 22:00.
Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις ανά workshop, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Εργαστήριο 1ο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σάββατο 21/10/2023

09:00 – 10:00

Ανδριοπούλου Δήμητρα, Στέφου Ασημίνα. Μπαμπαλώνα Ελένη, Στη χώρα του Διαδικτύου. Tο δικό σου αφήγημα για το διαδίκτυο παίρνει 3d διαστάσεις." Διδακτική πρόταση για μαθητές Δ, Ε Δημοτικού σχολείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η εις βάθος κατανόηση της έννοιας και της λειτουργίας του Διαδικτύου και η καλλιέργεια θετικών στάσεων και κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτού. Απευθύνεται σε μαθητές Δ΄και Ε' Τάξης Δημοτικού. Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται μέσα από τη χρήση μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων όπως Kahoot, Padlet και του ισχυρού εκπαιδευτικού εργαλείου 3D σχεδίασης,  Doodle 3D Transform. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου  θα  ζωντανέψουν τις δικές τους ιδέες- αφηγήματα για το διαδίκτυο! Στόχος μας η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτική σκέψη, η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικές εφαρμογές.

10:00 – 11:00

Χρήστος Γεωργόπουλος, «Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην δημιουργία σχεδίου μαθήματος, φύλλου εργασίας και παρουσίασης στην Φυσική»

Περίληψη:Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η απ’ ευθείας χρήση του Chat-GPT, για την δημιουργία σχεδίου μαθήματος, φύλλου εργασίας και παρουσίασης στο μάθημα της Φυσικής καθώς και η χρήση λογισμικών με ενσωματωμένη Τ.Ν. για την δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτισμένων με διδακτικές διαδραστικές  δραστηριότητες, που καλύπτουν κλιμακωτά επίπεδα γνώσεων Φυσικής. Με την χρήση του Chat-GPT, αφού δώσουμε συγκεκριμένες παραμέτρους (νόμος ή Φυσικό φαινόμενο, ηλικία μαθητών/μαθητριών ή τάξη, επίπεδο γνώσεων, χρονική διάρκεια, πηγές κλπ) δομούμε ένα στοχευμένο σχέδιο μαθήματος, που περιλαμβάνει πειραματικές δραστηριότητες, ασκήσεις, quiz, με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Επίσης, παρουσιάζονται λογισμικά που δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων μαθημάτων εμπλουτισμένων με διαδραστικές δραστηριότητες. Συνεπώς, προκαλούν το ενδιαφέρον και το ερέθισμα στα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με το αντικείμενο διδασκαλίας, με εποικοδομητικό τρόπο, εμπεδώνοντας νόμους ή έννοιες της Φυσικής (και όχι μόνο).

11:00 – 12:00

Σκορδύλη Μαρία Βαρβάρα Zαντραβέλη, «Αrtful thinking & Storytelling -  Εμπνέομαι, δημιουργώ και συνεργάζομαι στο eTwinning»

Περίληψη:Το εργαστήριο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» ως συνεργατική πρόταση γραφής και αφήγησης ιστοριών. Βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό των Παραμυθοκαρτών «Ιστορίες από καμβά» που ακολουθεί την  ιστορικο-πολιτισμική μέθοδο Vladimir Propp. Αφορά την εφαρμογή των λειτουργιών των δρώντων προσώπων, του Έντεχνου Συλλογισμού και ενισχύει τις Αφηγηματικές ικανότητες των εκπαιδευομένων/μαθητών σε συνεργατικά πλαίσια και διακρατικές ομάδες. Υποστηρίζει τη διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος, του περιεχομένου μάθησης αλλά και του τρόπου επεξεργασίας γνωστικών αντικειμένων.

Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες με «όχημα» τις Παραμυθοκάρτες, μέσω της επινόησης των λειτουργιών του Propp (των τρόπων δράσης των ηρώων), θα στοχαστούν μέσω της Τέχνης με τη συνδυαστική μελέτη των έργων, θα ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, θα αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, θα προαχθεί η φαντασία τους, θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα σε διαφοροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας για να δημιουργήσουν μία συνεργατική ιστορία. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Προέρχεται ως ιδέα από επιμορφωτική δραστηριότητα σχεδίου ERASMUS+/KA229 “The Power of Reading” 2020-2023 και ενδοσχολική επιμόρφωση σχολικής μονάδας σχολικού έτους 2022-2023 με τη χρήση των Παραμυθοκαρτών της συγγραφέα και εικονογράφου Λιάνας Δενεζάκη και των εκδόσεων Κίτρινο Πατίνι.

12:00 – 13:00

Τσαπάρα Μαρία, Λιάπη Αγγελική, Αρκουλή Ανθή, Μπράτιτσης Θαρρενός Φαρασόπουλος Νεκτάριος, «Αξιοποιώντας το κιτ εφευρέσεων Makey - Makey στην τάξη: Πρακτικές εφαρμογές»

Περίληψη: Στον 21ο αιώνα, τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αγαπούν να παίζουν με ψηφιακές συσκευές αλλά η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει τη σημασία και την αξία της επαφής με το φυσικό κόσμο για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, απάντηση σε αυτό το μείζον θέμα έρχεται να δώσει η χρήση του κιτ εφευρέσεων Makey Makey που αποτελεί μια καινοτόμα  εκπαιδευτική προσέγγιση που έρχεται να συνδέσει την αγάπη των παιδιών για τις ψηφιακές συσκευές, με την επαφή με το φυσικό κόσμο. Το κιτ εφευρέσεων Makey Makey αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπολογιστικής, σχεδιαστικής και δημιουργικής σκέψης  των παιδιών μέσω της απτικής αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί μία ειδική περίπτωση αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Το εργαστήριο έχει ως σκοπό, να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/ουσες, τον τρόπο σύνδεσης του ψηφιακού με το φυσικό κόσμο μέσω των hands-on δραστηριοτήτων και την προστιθέμενη αξία του προγραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνδυάζοντας τον γλωσσικό γραμματισμό με την εκπαίδευση STEAM επιδιώκεται να καλλιεργηθούν ήπιες δεξιότητες μέσα σε ένα βιωματικό, διερευνητικό και ανακαλυπτικό πλαίσιο μάθησης. Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού). H συμμετοχή στο εργαστήριο θα αποτελέσει την αφετηρία για μελλοντική αξιοποίηση του κιτ εφευρέσεων Makey Makey, από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θα θελήσουν να το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ανάλογες δραστηριότητες που εμπλέκουν δημιουργικά και με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στη μαθησιακή διαδικασία

13:00 – 14:00

Κλουβάτος Κωνσταντίνος, Λυκουροπούλου Εμμανουέλα, «Το Κοινωνιόγραμμα της τάξης: Εργαστηριακή παρουσίαση ενός δυνατού αλλά άγνωστου ψηφιακού εργαλείου»

Περίληψη:Το Κοινωνιόγραμμα της τάξης αποτελεί εδώ και δεκαετίες χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο για τη διαχείριση της σχολικής τάξης. Μέχρι πρόσφατα η δημιουργία του κοινωνιογράμματος ήταν περίπλοκη και χρονοβόρα χειροκίνητη διαδικασία, γι’ αυτό και δε χρησιμοποιούταν από πολλούς εκπαιδευτικούς. Πλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας το Κοινωνιόγραμμα καθίσταται ένα πανεύκολο, εύχρηστο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρόν εργαστήριο θα παρουσιαστεί το δωρεάν ψηφιακό εργαλείο GroupDynamics, το οποίο είναι μία εύχρηστη εφαρμογή για τη δημιουργία κοινωνιογράμματος της τάξης. Η γνωριμία με το λογισμικό θα περιλαμβάνει την επιτόπου διεξαγωγή κοινωνιομετρικού ελέγχου στη συμμετέχουσα ομάδα, καταχώρηση των στοιχείων και έκδοση των αποτελεσμάτων του κοινωνιομετρικού ελέγχου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία της εφαρμογής, την ανάγνωση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και – το σημαντικότερο - για τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στην τάξη τους για την αποτελεσματική διερεύνηση, τη διαχείριση και την περαιτέρω βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράασεων της μαθητικής ομάδας. Τέλος, θα συζητηθούν  περιπτώσεις κοινωνιογραμμάτων που έχουν διεξαχθεί σε πραγματικές τάξεις και θα συζητηθούν οι τρόποι αξιοποίησης του κοινωνιογράμματος στη συγκρότηση μαθητικών ομάδων, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης.

14:00 – 15:00

Μανέτα Γεωργία, Λιαροπούλου Νίκη, Κατσαρού Βασιλική, «Αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε έργα eTwinning.(Εργαστήριο)»

15:00 – 16:00

Νικόλαος Σέργης, Τζώρτζη Χριστίνα, Παναγιώτα Ξενάκη, «Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση: το παράδειγμα της εφαρμογής ADHD DOG»

Περίληψη:Το παρόν workshop επικεντρώνεται στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν με εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας και την εικονική πραγματικότητα εν γένει, καθώς με κάθε ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έρχονται και οι ανάλογοι προβληματισμοί. Η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να δημιουργήσει και να προσομοιώσει υπαρκτά και μη περιβάλλοντα, στα οποία ο χρήστης έχει την ψευδαίσθηση ότι περιβάλλεται και μπορεί να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα όπως θα έκανε στον πραγματικό κόσμο.

To εργαστήριο αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό στάδιο, Ξεκινώντας με  το θεωρητικό στάδιο, θα δοθεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την εικονική πραγματικότητα σαν τεχνολογία εμβύθισης, ώστε να αποκαλυφθούν μύθοι και προκαταλήψεις που ενδεχομένως πιστεύουν οι συμμετέχοντες και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν πτυχές της εικονικής πραγματικότητα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δεύτερο και πιο πρακτικό μέρος του workshop, θα ξεκινήσει με παρουσίαση και επίδειξη ενός παραδείγματος χρήσης της εικονικής πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρόκειται για την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας ADHD DOG, η οποία αποτελείται από 3 επιμέρους παιχνίδια, με σκοπό την εξάσκηση ορισμένων εκτελεστικών λειτουργιών του παίκτη. Έπειτα, θα γίνει αναλυτική επίδειξη του τρόπου χρήσης του Cardboard VR Headset για κινητά τηλέφωνα και ενός VR Headset, εξοπλισμό που κάνει εύκολη την αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση

16:00 – 17:00

Fotini Komninou, «ΗGeocaching: A Digital Tool to Design Outdoor Educational Adventures»

17:00 – 18:00

Κασιώνη Βασιλική, Μπαμπαλώνα Ελένη, «Κατασκευή Αριθμητικού Παιχνιδιού στο Scratch»

Περίληψη:Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, οι μαθητές Ε και Στ τάξης του Δημοτικού, θα δημιουργήσουν ένα απλό αριθμητικό παιχνίδι στο Scratch. Θα εξασκηθούν στην ανάγνωση και την κατανόηση αριθμών και θα εκπαιδευτούν στον χειρισμό των εργαλείων του περιβάλλοντος του Scratch. Το εκπαιδευτικό σενάριο εντάσσεται στα θεματικά πεδία: 1. Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων, 3. Δεδομένα και ανάλυση δεδομένων και 4. Ψηφιακός γραμματισμός και πιο συγκεκριμένα στις θεματικές ενότητες: 1.1 Αλγοριθμική, 1.2 Προγραμματισμός και προγραμματιστικά περιβάλλοντα, 3.1 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων και 4.1 Χρήση εφαρμογών μέσων και υπηρεσιών, αντίστοιχα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό για τη δημιουργία ενός απλού αριθμητικού παιχνιδιού. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμό, τη δημιουργικότητα και την αντίληψη της λογικής. Μέσω αυτού του σεναρίου, οι μαθητές αναπτύσσουν την κατανόηση των αριθμών, της λογικής προγραμματισμού και της δημιουργικότητας, ενώ εξασκούνται στην ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με το Scratch. 

18:00 – 19:00

Τριανταφυλλιά Σύβακα, «Εισαγωγή -  Εξερεύνηση στο Chat GPT: Αξιοποιώντας δημιουργικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για eTwinning Έργα & Γλωσσική Εκπαίδευση»

 

Εργαστήριο 2ο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σάββατο 21/10/2023

09:00 – 10:00

Στιβακτάκη Μαρία, «Αξιοποιώντας το Canva στη διδασκαλία και τη μάθηση»

Περίληψη:Το εν λόγω εργαστήριο επικεντρώνεται στη δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων στο περιβάλλον του Canva. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με τις ποικίλες δυνατότητές του. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί το περιβάλλον του Canva και οι τρόποι προσθήκης διαδραστικών στοιχείων σε παρουσιάσεις ποικίλων θεμάτων μέσω των ψηφιακών εργαλείων και πόρων, που περιλαμβάνει. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα σε δύο ώρες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και να πειραματιστούν με το περιβάλλον του εν λόγω ψηφιακού περιβάλλοντος, δημιουργώντας τις δικές τους πολυτροπικές και πολυμεσικές παρουσιάσεις. Αρωγός στον πειραματισμό τους θα είναι η παρουσίαση συναφών ως προς το περιεχόμενο παρουσιάσεων μαθητών - μαθητριών, όπως αυτές υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης του γυμνασίου.

10:00 – 11:00

Γλέζου Κατερίνα, «EU CodeWeek -  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού: Προώθηση της Πληροφορικής Παιδείας στο σύγχρονο σχολείο»

Περίληψη:Η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού” - EU CodeWeek (https://codeweek.eu/) αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία προώθησης της Πληροφορικής Παιδείας, του ψηφιακού γραμματισμού, του προγραμματισμού και της υπολογιστικής σκέψης σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο. Αποτελεί πλέον επιτυχημένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό θεσμό επιμορφωτικού χαρακτήρα και φέτος εορτάζεται επισήμως στο διάστημα 7-22 Οκτωβρίου 2023. Ο ψηφιακός γραμματισμός οφείλει να περιλαμβάνει την κατανόηση του προγραμματισμού και την ανάπτυξη καίριων δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Η εκμάθηση της συγγραφής κώδικα μπορεί να δώσει ώθηση στους πολίτες έτσι ώστε να βρεθούν στο προσκήνιο της ψηφιακής κοινωνίας μας, να κατανοήσουν καλύτερα τον τεχνολογικό κόσμο που μας περιβάλλει, να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ανακαλύπτουν νέες ιδέες και να καινοτομούν με αυξημένες ευκαιρίες επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Το εργαστήριο αφορά στη γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα κύρια χαρακτηριστικά και το πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής δράσης CodeWeek καθώς και στη διερεύνηση της πύλης https://codeweek.eu/. Επιχειρείται να δοθούν βασικά στοιχεία, ερεθίσματα, κατευθύνσεις και εργαλεία για την αποτελεσματική ένταξη σύγχρονων διδακτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιθυμούσαν μελλοντικά να συμμετέχουν ή συμμετέχουν ήδη σε κοινότητες, έργα και δραστηριότητες CodeWeek.

11:00 – 12:00

Ζαφειροπούλου Αθανασία, Symeonidou Eirini, «Προωθώντας την Υπολογιστική Σκέψη μέσω συνεργατικών Δραστηριοτήτων: eTwinning και EU CODE Week»

Περίληψη:Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο eTwinning και προτείνει τρόπους αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού (EU Code Week) για εύρεση πόρων ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων σε ένα eTwinning  έργο οι οποίες προωθούν την καλλιέργεια της Υπολογιστικής σκέψης αλλά και διάχυσης των δραστηριοτήτων αυτών. Συγκεκριμένα α) Θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία EU Code Week β) θα γίνει εγγραφή των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα https://codeweek.eu/ γ)  θα παρουσιαστούν ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησής της πλατφόρμας και ο τρόπος δημιουργίας συνεργειών μεταξύ εκπαιδευτικών δ) θα παρουσιαστούν και θα υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες ενδεικτικές συνεργατικές δραστηριότητες καλλιέργειας της υπολογιστικής σκέψης σε eTwinning έργα και ε) το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με την εγγραφή δραστηριότητας στην https://codeweek.eu/ ως ένας ενδεικνυόμενος τρόπος διάχυσης αντίστοιχων που θα δημιουργήσουν οι εκπαιδευτικοί στα έργα τους αλλά και πρόσκλησης σε ευρύτερες συνεργασίες

12:00 – 13:00

Κουγιουρούκη, Αγγελική, Μπεκίρη Ουρανία, «Οι μαθητές στο επίκεντρο της επικοινωνίας και συνεργασίας στα eTwinning έργα»

Περίληψη:Αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η παρουσίαση προτάσεων και καλών πρακτικών που δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών κατά την υλοποίηση ενός eTwinning έργου. Στην πρόταση περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν στο επίκεντρο της επικοινωνίας και συνεργασίας τους μαθητές, καθώς και η άσκηση στη χρήση των εργαλείων του Twinspace αλλά και web 2.0 εργαλείων, ώστε να γίνουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ιδιαίτερα οι αρχάριοι, ικανοί να αξιοποιούν πολύπλευρα τις δυνατότητες που τους δίνονται από τις Νέες Τεχνολογίες και την Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός συνεργατικού έργου.

Μέρος του workshop θα αφιερωθεί στο πώς οι αρχάριοι στο eTwinning εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζουν, να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του Twinspace, ώστε να προάγουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία αυτών.

Παράλληλα, μέσω του workshop θα επιδιωχθεί η παρότρυνση για χρήση από τους εκπαιδευτικούς web 2.0 εργαλείων που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών, ώστε να μπορούν αυτοί να τα ενσωματώνουν στα eTwinning έργα που υλοποιούν.

13:00 – 14:00

Τζώρτζη Χριστίνα, «Η χρήση επαυξημένης πραγματικότητας σε μοντέλα παρέμβασης για μαθητές με Δ.Α.Φ.»

Περίληψη:Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την χρήση επαυξημένης πραγματικότητας ως πρόσθετο εκπαιδευτικό εργαλείο σε μοντέλα παρέμβασης για μαθητές με Δ.Α.Φ.  Την τελευταία δεκαετία, έγιναν μελέτες για την διερεύνηση νέων τρόπων παρέμβασης με σκοπό την μείωση των βασικών συμπτωμάτων της Δ.Α.Φ. και αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και πρωτότυπες εφαρμογές της τεχνολογίας, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα.

Αρχικά, το workshop περιλαμβάνει θεωρητικό στάδιο, κατά το οποίο θα γίνει αποσαφήνιση του όρου «επαυξημένη πραγματικότητα», γνωριμία με τις εκπαιδευτικές χρήσεις της και θα παρουσιαστούν κυρίως εκπαιδευτικά παιχνίδια Ε.Π. που έχουν σχεδιαστεί για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, όπως τα GameBook (Cunha et al., 2016), Happy Minion Game (Bhatt et al., 2017), ReduCat (Alessandrini et al., 2016) κ.α., τα οποία εστιάζουν στην αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων μέσα από ιστορίες και 3D πρόσωπα, στον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την παρουσίαση κοινωνικών ιστοριών και την διευκόλυνση της επικοινωνίας. Επιπλέον, κατά το πρακτικό στάδιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το εργαλείο Zapworks Designer, με το οποίο θα πειραματιστούν στη δημιουργία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων επαυξημένης πραγματικότητας, φτιάχνοντας έτσι έναν ψηφιακό κόσμο επάνω στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου με την υποστήριξη είτε tablet είτε smartphone και την εφαρμογή Zappar.

14:00 – 15:00

Βαρέλη Βάσια, Σκαναβη Ευαγγελία, «Gamification στη σχολική τάξη: τι, γιατί και πως»

Περίληψη:Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση στηρίζεται στην καινοτόμα διδακτική πρακτική του Gamification στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν βιωματικά να γνωρίσουν τους τρόπους εφαρμογής της τεχνικής αυτής και συνάμα να αποσαφηνίσουν τους δυσδιάκριτους όρους των πρακτικών Gamification, Game based learning και Serious Games. Δεδομένου ότι το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν την παιχνιδοποίηση στη διδακτική τους μεθοδολογία, προτείνονται εργαλεία τα οποία είναι προσβάσιμα και εύκολα στην χρήση τους. Συνολικά, το εργαστήριο θα έχει πρακτική και βιωματική προσέγγιση, με σκοπό να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες τόσο με τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν, όσο και με τους τρόπους εφαρμογής του Gamification  και ταυτόχρονα να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές.

15:00 – 16:00

Αλεξανδρή Δέσποινα, «Καινοτόμα AI - powered εργαλεία για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης: Kialo Edu, FlipGrid και Parlay Ideas»

Περίληψη:Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σημασία της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον τομέα της εκπαίδευσης, επικεντρώντας σε τρία εκπαιδευτικά εργαλεία: το Kialo Edu, το Flipgrid και το Parlay Ideas. Στο workshop που θα ακολουθήσει, θα διαπιστώσομε πως αυτά τα εργαλεία διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας νέες δυνατότητες για την οργάνωση συζητήσεων, τη δημιουργία παρουσιάσεων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης ενισχύοντας τη συνολική σημασία της συζήτησης, της επιχειρηματολογίας και της συνεργατικής μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες αυτών των εργαλείων και θα αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, θα εξετάσουμε πώς η υποβοήθηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη διδακτική διαδικασία, να βελτιώσει την απόδοση των μαθητών και να διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτή η παρουσίαση αποσκοπεί στην κατανόηση του πώς η συνδυασμένη χρήση των εργαλείων αυτών και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να προετοιμάσει τους μαθητές για τον απαιτητικό κόσμο της σύγχρονης τεχνολογίας.

16:00 – 17:00

Ιωάννα Χαρδαλούπα, «Wakelet - Canva - Book Creator για υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων με την βοήθεια ΤΝ»

17:00 – 18:00

Τριανταφυλλιά Σύβακα, Σοφία Λυκοδήμου, Θεοδώρα Γκένιου, «Συνδυάζοντας δημιουργικά το eTwinning σε έργα Erasmus+ : μια ευκαιρία για καινοτομία και Διασυνοριακή συνεργασία»

18:00 – 19:00

Νεκτάριος Φαρασόπουλος, Μαρία Μητσιάκη, Ιωάννης Λεύκος, «Σύγχρονη Φυσική - Τεχνολογία - Διάστημα: Δραστηριότητες αξιοποίησης του Εικονογραφημένου Λεξικού Φυσικής για το Σχολείο – ΕλεΦυΣ»

 

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.