Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Οφέλη για τους/τις φοιτητές/τριες

Οφέλη της δράσης eTwinning (με βάση τα δεδομένα της έκθεσης παρακολούθησης του 2023) για τους/τις φοιτητές/τριες

Στους/στις φοιτητές/τριες των πανεπιστημιακών τμημάτων παιδαγωγικής κατεύθυνσης, το eTwinning:

 • Παρέχει μια εναλλακτική, ελκυστική και διαδραστική μαθησιακή εμπειρία, καθώς μπορούν να συνεργάζονται με άλλους/ες φοιτητές/τριες για να δημιουργήσουν απτά αποτελέσματα, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μαθησιακούς πόρους.
 • Διευκολύνει τη συνεργασία με έμπειρους/ες εκπαιδευτικούς και πρεσβευτές της δράσης eTwinning, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Αναπτύσει τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, κυρίως στη διαθεματική διδασκαλία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 •  Προσφέρει την ευκαιρία να εξασκηθούν στη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και να συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικές χώρες, επιτρέποντάς τους να μάθουν μέσα από πραγματικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
 •  Αναπτύσει ένα δίκτυο μελλοντικών εκπαιδευτικών με έναν οικονομικά αποδοτικό και πράσινο τρόπο, προσφέροντας τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας σε φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν.
 • Παρέχει ευκαιρίες για να ανταλλάξουν εμπειρίες ζωής με άλλους/ες φοιτητές/τριες επηρεάζοντας τη συνολική τους στάση απέναντι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
 •  Βελτιώνει τις διαπολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητες των φοιτητών/τριών μέσα από την αλληλεπίδραση με συνεργάτες από άλλες χώρες. 
 • Επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν διάφορες πτυχές του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών καθώς παρέχει νέες προοπτικές πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία. 
 • Αυξάνει τις νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές και τα εργαλεία, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 
 • Προωθεί τη διεθνή συνεργασία και τις πρακτικές της κοινότητας υποστηρίζοντας τον επαγγελματισμό και επηρεάζοντας την "ετοιμότητά τους για διδασκαλία». 
 • Διευρύνει τους ορίζοντές τους προβάλλοντας εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που επηρεάζουν τις μελλοντικές επαγγελματικές τους φιλοδοξίες σχετικά με την εργασία ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε άλλες χώρες.
 • Τους επιτρέπει  να συνδεθούν με σχολεία και να συνεργαστούν σε eΤwinning έργα, λειτουργώντας έτσι ως υποστηρικτικός μοχλός που εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από τις πανεπιστημιακές σπουδές στη διδακτική πρακτική. 
 •  Τους προσφέρει πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων που προηγουμένως είχαν συναντήσει μόνο θεωρητικά, όπως η μάθηση βάσει έργου, η μικτή μάθηση και ο καθολικός σχεδιασμός για μάθηση. 
 • Τους επιτρέπει να πειραματιστούν και να εξασκηθούν σε ποικίλες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές τεχνικές μέσω έργων eTwinning.
 • Διευκολύνει την κατανόηση των παιδαγωγικών θεωρήσεων της ψηφιακής και μεικτής μάθησης μέσα από τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης του eTwinning.
 • Οικοδομεί κουλτούρα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης κατά την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.