Δράση ITE

Τι είναι η δράση ITE eTwinning

(Initial Teacher Education - Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών)

Aπό το 2012 το eTwinning ξεκίνησε ευρωπαϊκά πιλοτικά έργα που υλοποιούνται από πανεπιστημιακά τμήματα παιδαγωγικής κατεύθυνσης με την υποστήριξη των Εθνικών Οργανισμών Υποστήριξης eTwinning και στόχο την ένταξη του eTwinning στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (ΙΤΕ eTwinning).

Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε με 7 πανεπιστημιακά τμήματα  από 5 ευρωπαϊκές χώρες και το 2018 ενσωματώθηκε σε 40 χώρες του eTwinning. Από το 2019 συμμετέχουν φοιτητές/τριες ενώ από το 2022 τα συμμετέχοντα πανεπιστημιακά τμήματα υποστηρίζονται από ειδική ομάδα Πρεσβευτών (Πρεσβευτές ITE eTwinning). To 2023 η δράση eTwinning για τα πανεπιστήμια αριθμεί 99 πανεπιστημιακά τμήματα, 101 διδάσκοντες/ουσες και 6.898 φοιτητές/τριες.

Aπό το 2012 το eTwinning εφάρμοσε ευρωπαϊκά πιλοτικά σχέδια για τη συγκέντρωση εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό να συμπεριλάβουν το eTwinning στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/PIUl7zjs6IE

Η συμβολή του eTwinning στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρέχει:
•    ανακάλυψη και εφαρμογή της μεθόδου project (project-based learning method)
•    ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ και γλωσσικών δεξιοτήτων
•    ευρωπαϊκή, διεθνή και διαπολιτισμική εμπειρία
•    ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (διαχείριση έργου, στοχοθεσία, προγραμματισμός, ομαδική εργασία)
•    ανταλλαγές πρακτικών με εκπαιδευτικούς από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
•    ένα δωρεάν συνεργατικό περιβάλλον για την υλοποίηση συνεργατικών έργων (projects) κατά την εκπαίδευση των φοιτητών
•    ένα χρήσιμο εργαλείο προς αξιοποίηση κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών του Τμήματος σας σε σχολική τάξη

Τα μοντέλα που προτείνει ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για την εισαγωγή του eTwinning διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον θεσμό και περιλαμβάνουν δύο κύριες δραστηριότητες:
• Η πρώτη δραστηριότητα είναι η συμπερίληψη της ενότητας «Εισαγωγή στο eTwinning» στο πρόγραμμα σπουδών του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τους φοιτητές του
• Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στη δημιουργία μικρών, συνεργατικών έργων eTwinning μεταξύ των καθηγητών του τμήματος και / ή μεταξύ των φοιτητών/τριών (σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο) ή μικρών έργων eTwinning με μαθητές/τριες των σχολείων, όπου οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση.
• Τα δύο παραπάνω σε συνδυασμό θεωρίας /εργαστηρίου

Από το 2018 έχουν συμμετάσχει στη δράση όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια με παιδαγωγική κατεύθυνσης τμήματα όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning προσφέρει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκπαιδευτική και τεχνική στήριξη και βοήθεια για τη διασύνδεσή τους με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές/τριες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων άλλων χωρών. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σειρά τηλεκπαιδεύσεων/δια ζώσης επιμορφώσεων από Πρεσβευτές eTwinning ITE (https://www.etwinning.gr/news/webinarsite). Κάθε καθηγητής Πανεπιστημιακού Τμήματος υποστηρίζεται από Ομάδα Υποστήριξης που συστήνει ο ΕΟΥ με σκοπό να αναλάβει την υποστήριξη του ίδιου/ιδιας και των φοιτητών του/της τμήματός ξεκινώντας με τον ορισμό ενημερωτικής συνάντησης και αποσαφήνισης των διαδικασιών. Η Ομάδα Υποστήριξης αποτελείται από μέλη του ΕΟΥ και Πρεσβευτές ΙΤΕ.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη δράση eTwinning για τα Πανεπιστήμια, παρακαλούμε να συμπληρώστε τη φόρμα (https://forms.gle/BQW5p4yjqBRkGoAd7). 

Για απορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Υποστήριξης https://support.etwinning.gr/, επιλέξτε ESEP 6 και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. 

Για επιμορφωτικά εργαστήρια στους/στις φοιτητές/τριες, επισκεφθείτε το Ενημέρωση-Επιμόρφωση και δηλώστε συμμετοχή στα προγραμματισμένα webinars ITE.

Eπισκεφθείτε την πλατφόρμα European School Education Platform και τη σελίδα για τη δράση eTwinning για τα Πανεπιστήμια (Initial Teacher Education) στο eTwinning for Future Teachers

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.