Επιστημονική έρευνα

για το eTwinning

 

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών, οι οποίες σχετίζονται με το eTwinning.

Στην Κοινότητα του eTwinning, η καινοτομία όχι μόνο υπερβαίνει κατά πολύ τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργικότητα, την αναλυτική σκέψη, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τη συνεργασία.

Διπλωματικές

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης etwinning, την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και της συμβολής τους στην επαγγελματική τους εξέλιξη

Αλεξίου (Alexiou), Λ. (2019). Teaching mathematical concepts using web-based collaborative environments. An eTwinning case study. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15 (1), 111-124.

Αραμπατζής, Δ. (2020), Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα, με έμφαση στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και ειδικά των ψηφιακών (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Βουτυρά, Α. (2008). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με την αξιοποίηση του Διαδικτύου στην εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο - Μελέτη περίπτωσης: Το σχέδιο εργασίας “VismaVie” (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Γκουβάτσου, Γ. (2018). Παιδαγωγική αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια υλοποίησης ενός eTwinning έργου: μια ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση σχολικής Εξ ΑΕ για το μάθημα των Αγγλικών (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.

Δρακονταειδή, Δ. (2015). Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση. (Μεταπτυχιακή εργασία). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Κολλητίδου, Ε. (2018). Σχεδιασμός και μελέτη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης και συνεργασίας μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της δράσης eTwinning (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος.

Μαστορή, Μ. (2017). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Μπούκλα, Ε. (2018).Η αξιοποίηση συνεργατικών δράσεων eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης του προγράμματος eTwinning σε σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες έρευνες ασχολούνται με την καινοτομία στην εκπαίδευση και ειδικότερα με την πλατφόρμα eTwinning. To eTwinning είναι μία κοινότητα, η οποία προάγει τη συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω διαδικτύου, για εκπαιδευτικούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την ένταξη των συνεργατικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην προσχολική εκπαίδευση και να εντοπίσει το αν και σε ποιο βαθμό τα προγράμματα αυτά ωφελούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το δείγμα αποτελείται από 405 εν ενεργεία νηπιαγωγούς από όλη την Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ενός αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία της χώρας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα προγράμματα eTwinning προάγουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και τη γνωριμία τους με άλλα σχολεία της Ευρώπης και βελτιώνουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες.

Περισσότερα...

Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών- Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική εργασία της Μαρίας Σέκλου με θέμα "Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών"- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Πάτρα 2023

Το eTwinning είναι ένα καινοτομικό πρόγραμμα συνεργατικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το 2005 μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία και βοηθάει στο να γίνει η εκπαίδευση στην Ευρώπη πιο σύγχρονη βασιζόμενη στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Από τη λειτουργία του eTwinning έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο και δημοφιλές δίκτυο εκπαίδευσης, το οποίο δίνει την δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν σε αυτό να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, υλοποιούν συνεργατικά έργα, να πετύχουν επαγγελματική ανάπτυξη και να λαμβάνουν αναγνώριση.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.