Επιστημονική έρευνα

για το eTwinning

 

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών, οι οποίες σχετίζονται με το eTwinning.

Στην Κοινότητα του eTwinning, η καινοτομία όχι μόνο υπερβαίνει κατά πολύ τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργικότητα, την αναλυτική σκέψη, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τη συνεργασία.

Διπλωματικές

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης etwinning, την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και της συμβολής τους στην επαγγελματική τους εξέλιξη

Αλεξίου (Alexiou), Λ. (2019). Teaching mathematical concepts using web-based collaborative environments. An eTwinning case study. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15 (1), 111-124.

Αραμπατζής, Δ. (2020), Διερεύνηση των επιδράσεων του eTwinning στη σχολική κοινότητα, με έμφαση στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και ειδικά των ψηφιακών (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

Βουτυρά, Α. (2008). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με την αξιοποίηση του Διαδικτύου στην εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης στο μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο - Μελέτη περίπτωσης: Το σχέδιο εργασίας “VismaVie” (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

Γκουβάτσου, Γ. (2018). Παιδαγωγική αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια υλοποίησης ενός eTwinning έργου: μια ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση σχολικής Εξ ΑΕ για το μάθημα των Αγγλικών (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο.

Δρακονταειδή, Δ. (2015). Διαπολιτισμικά προγράμματα σχολικών συμπράξεων ως μέσα υλοποίησης Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Εμπειρική διερεύνηση. (Μεταπτυχιακή εργασία). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Κολλητίδου, Ε. (2018). Σχεδιασμός και μελέτη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης και συνεργασίας μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της δράσης eTwinning (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος.

Μαστορή, Μ. (2017). eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Μπούκλα, Ε. (2018).Η αξιοποίηση συνεργατικών δράσεων eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή εργασία). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.