Δράση διαδικτυακών μαθημάτων (online lessons)
Contact Seminars
Σεμινάρια Εξεύρεσης Συνεργατών
eTwinning PDW
Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης
eTwinning events
Ενημερωτικές Ημερίδες Πρεσβευτών

eTwinning: καινοτόμος διδασκαλία και δημιουργική μάθηση

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες (Galvin et al, 2006):

 • Αυθεντική μάθηση: οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες.
 • Συνεργασία: τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή.
 • Ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε επαφή και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση.
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις.
 • Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: ένα σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή του στην μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning  στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα  (European Commission, 2013; Crawley at al., 2010a).

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση LMS όπως το Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Kampylis at al., 2013)

 

Το eTwinning "ρίχνει μια γέφυρα" προς την Ευρώπη και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής.

Το eTwinning, διαμορφώνει νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην αλλαγή, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα, διαπερνάει σχολεία και το σύνολο της τοπικής κοινότητας, όπως και όλα τα κοινωνικά επίπεδα, με τον δυναμισμό ενός δικτύου εκπαιδευτικών που δεν ταξιδεύουν σε φυσικό χώρο για να συναντήσουν τους εταίρους τους, αλλά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βρίσκονται σε επαφή καθημερινά.

Εκατομμύρια μαθητές υπό την καθοδήγηση εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών έχουν συμμετάσχει σε eTwinning έργα, διαμορφώνοντας πλέον μια ολόκληρη Γενιά, τη Γενιά του eTwinning, ένα είδος "Γενιάς Erasmus 2.0", όπου η κινητικότητα αντικαταστάθηκε από την "εικονική κινητικότητα" και οι μαθητές είχαν την εμπειρία του να είναι Ευρωπαίοι χωρίς να φύγουν από τη χώρα τους. Μια γενιά νέων ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αντίληψη σχετικά με κοινούς στόχους: τη βελτίωση της εκπαίδευσης, το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα και, τελικά, το να είναι κομμάτι της ίδιας, ενωμένης Ευρώπης. Υπενθυμίζουν στους εκπαιδευτικούς τους ότι μπορούν να υπερβούν τον περιορισμένο ορίζοντα των τοίχων του σχολείου και έτσι τελικά αναπτύσσονται ως άτομα.

Η γενιά του eTwinning πιστεύει σε αξίες όπως τη πολιτισμική συνείδηση και ανοχή, που αποτελούν πυλώνες στον ορισμό της πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο eTwinning:

 • έμαθαν να μιλούν και μια άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους
 • συνειδητοποίησαν τη σημασία του να ακούν και να κατανοούν την οπτική γωνία των άλλων
 • Θεωρούν τους εαυτούς τους φορείς αλλαγής και ο ρόλος τους ως ηγέτες της καινοτομίας απορρέει πιθανώς από τη δουλειά που έκαναν στο πλαίσιο των εργασιών του eTwinning.
 • Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών κατά τη συνεργασία τους για την εκπόνηση έργων eTwinning, έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον πλούτο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Νιώθουν ότι αυτό τους έχει κάνει πιο ανοιχτόμυαλους και ευπροσάρμοστους σε ποικίλα περιβάλλοντα. Επίσης, προσέδωσε νέο ενδιαφέρον και απόλαυση στη μάθηση.

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί μετέβαλαν τον τρόπο διδασκαλίας τους, αλλά και τη σχέση με τους μαθητές τους, καθώς έγιναν περισσότερο μέντορες και συντονιστές παρά αναμεταδότες της γνώσης, ένας ρόλος που θεωρείται παρωχημένος στην παιδαγωγική επιστήμη του 21ου αιώνα.

Οι ΤΠΕ δε θεωρούνται στόχος από τους εκπαιδευτικούς του eTwinning αλλά περισσότερο το μέσο για τη δημιουργία πιο ουσιωδών και ενδιαφερόντων μαθημάτων, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς που θέτει η τάξη και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ενσωματώνοντας ένα έργο eTwinning  στο πρόγραμμα σπουδών:

οι μαθητές σας μαθαίνουν μαζί με άλλους μαθητές και από άλλους μαθητές.

Επιπλέον “οι μαθητές γνωρίζουν τη στιγμή που επιτελούν μια εργασία τον λόγο για τον οποίο την επιτελούν”.

Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και η μάθηση βιωματική.

 • Οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους Ευρωπαίους, να κάνουν πλάνα και επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις από κοινού, να επιχειρηματολογούν και να συμβιβάζονται.
 • Μεταβαίνουν έτσι από τη μηχανική αναπαραγωγή γνώσεων στη δημιουργική μάθηση.
 • Αυτός ο τρόπος εργασίας μιμείται την ενήλικη ζωή, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια στους μαθητές για την ενηλικίωση.

 

«Όταν οι άνθρωποι έχουν κίνητρα, απολαμβάνουν τη μάθηση.

Είναι πιο πιθανόν να επιτύχουν στους τομείς που αναλαμβάνουν.

Δεν αποθαρρύνονται εύκολα. Δουλεύουν περισσότερο και πιο αποδοτικά.

Αποδέχονται προκλήσεις.»

 

To νέο σπίτι του eTwinning- Πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Σχολικής Εκπαίδευσης- European School Education Platform

https://school-education.ec.europa.eu/el 

Το 2022, οι πλατφόρμες School Education Gateway και eTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχωνεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχολικής εκπαίδευσης https://school-education.ec.europa.eu, διατηρώντας το περιεχόμενο τους και επεκτείνοντάς το σε έναν ενιαίο, σύγχρονο και προσβάσιμο χώρο.

Τα θεμέλια της νέας πλατφόρμας βασίζονται στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις αρχές του για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο συμπεριληπτικής και πιο ψηφιακής εκπαίδευσης για την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα προωθεί επίσης τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, ιδίως το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων.

Η ενοποίηση αυτή επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν ορισμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο πιο εύκολα, για παράδειγμα άρθρα και διδακτικά υλικά, δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εργαλεία αναζήτησης εταίρων για δράσεις στο πλαίσιο του Erasmus+, συμπεριλαμβανομένου του eTwinning. Όλα θα βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη: την πλατφόρμα European School Education Platform.

European School Education Platform: Ερωτήσεις και Απαντήσεις- updated

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Μπορούν να εγγραφούν εκπαιδευτικοί και προσωπικό που ανήκουν σε Σχολεία της πρωτοβάθμιας (προ-νηπιακή, νηπιακή εκπαίδευση και δημοτικό σχολείο), δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, EEEEK, ΕΚΦΕ, ΣΔΕ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, «Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ») (κατηγορία ηλικίας: 3 έως 20+ ετών). Μπορούν να εγγραφούν και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ρόλο Pedagogical adviser, δηλώνοντας το ΠΕΚΕΣ της περιοχής τους. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα με τους μαθητές τους, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.

Έργα eTwinning δύνανται να υλοποιήσουν (α) όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί και Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων) που ασκούν διδακτικό έργο σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων, καθώς και (β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν στο προσωπικό του Σχολείου. 

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. (π.χ. Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων κ.ά.), καθώς και στελέχη εκπαίδευσης (πλην των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων) δύναται να εγγραφούν στην πλατφόρμα του eTwinning και με αυτό τον τρόπο (α) να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αυτή παρέχει, (β) να συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης που οργανώνει η Κεντρική Υπηρεσία ή/και ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης, καθώς και (γ) να εγγραφούν στις Ομάδες eTwinning. Ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις παιδαγωγικές ομάδες εκπαιδευτικών των σχολείων που υλοποιούν έργα eTwinning με τους/τις μαθητές/τριές τους.

Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.