Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Διαπίστευση_ Παρασκευή 7/10/2022

Αγαπητοί eTwinners,

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ διοργανώνει στις 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 10 πμ -12 πμ διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την υποβολή αιτήσεων Διαπίστευσης με καταληκτική ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2022.

H εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για Διαπίστευση.

Διαπιστεύστε το σχολείο σας, χρησιμοποιώντας την εμπειρία σας σε έργα eTwinning, ή κάνοντας νέα έργα και εξασφαλίστε απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Η απονομή μιας Διαπίστευσης έρχεται ως αναγνώριση και επιβράβευση της δουλειάς που γίνεται στα σχολεία στον τομέα των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία.

Η εκδήλωση θα αναρτηθεί στη συνέχεια στο κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

 Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://forms.gle/2PSNsJLPeEJVVJNN6

 Link για την παρακολούθηση της ημερίδας:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRmOGFjYTMtNmNiOC00ZGI5LTgwM2EtOGQ0MWExMGNiMGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22f1c5babe-995f-4435-9d0a-7fbfbeb8ae3d%22%7d

 

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.