17ος και 18ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning

Με σκοπό την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning των ελληνικών σχολικών μονάδων για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ) της δράσης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προκηρύξει τον 17ο και  18ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning !

Η περίοδος υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 9 έως και 16 Οκτωβρίου 2023 και για τους δύο Διαγωνισμούς.

17ος  διαγωνισμός

Προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής για τον 17ο  διαγωνισμό

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον 17ο  Εθνικό Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα έργο eTwinning με τουλάχιστον έναν (1) Ευρωπαίο εταίρο εντός του σχολικού έτους 2021-2022. Η συνεργασία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν το 2021 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023.
Στα βραβεία μπορούν να συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκά έργα eTwinning. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εθνικά έργα eTwinning.

Η συνεργασία που υποβάλλεται στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Τα έργα που έχουν βραβευθεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.

Κατηγορίες Διαγωνισμού  

 Α. Ο 17ος διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες:

 • Νηπιαγωγείο (4-5)
 • Δημοτικό (6-12)
 • Γυμνάσιο (13-15)
 • ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, EK και ΕΕΕΕΚ (16-19)

Από τα έργα που θα υποβληθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα βραβευτούν τα δύο (2) καλύτερα σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και δύο (2) ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:

 • Ειδική Κατηγορία: έργο με θέμα τη δράση STEM

Ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης στο πλαίσιο συνέχισης της δράσης  STEM  και με στόχο την ευρύτερη ανάδειξη της, προκηρύσσει βραβείο eTwinning έργου για δράση STEM. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατηγορία δεν υπόκειται σε ηλικιακή  διάκριση.

 1.   Ειδική Κατηγορία: ένα (1) έργο στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΚ, ΕΕΕΕΚ) ή/και ΙΕΚ.

Ο  Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης προκηρύσσει  βραβείο για ένα eTwinning έργο που υλοποιήθηκε αποκλειστικά από σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή/και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αν ένα έργο υποβληθεί σε δύο (2) κατηγορίες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Αξιολόγηση

Τα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν με βάση τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση Ετικέτας Ποιότητας. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης. Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έργου καθώς και οι  πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στη σχετική  φόρμα συμμετοχής.
Διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 17ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση:

https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/998653 

 

Η φόρμα υποβολής θα είναι διαθέσιμη από 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 έως τις  16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στον 17o Διαγωνισμό και στο έργο σας συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, η αίτηση συμπληρώνεται μόνο από έναν/μία από τους/τις συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που το έργο διακριθεί, βραβεύονται όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο.

18ος  διαγωνισμός

 Προϋποθέσεις για υποβολή συμμετοχής για τον 18ο  διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον 18ο  Εθνικό Διαγωνισμό  θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα έργο eTwinning με τουλάχιστον έναν (1) Ευρωπαίο εταίρο εντός του σχολικού έτους 2022-2023 . Η συνεργασία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν το 2022 και να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024.

Στα βραβεία μπορούν να συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκά έργα eTwinning. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εθνικά έργα eTwinning.

Η συνεργασία που υποβάλλεται στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει ήδη βραβευτεί με ελληνική Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Τα έργα που έχουν βραβευθεί στους Εθνικούς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος.

Κατηγορίες Διαγωνισμού
Ο 18ος διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες:

 • Νηπιαγωγείο (4-5)
 • Δημοτικό (6-12)
 • Γυμνάσιο (13-15)
 • ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, EK και ΕΕΕΕΚ (16-19)

Από τα έργα που θα υποβληθούν στις παραπάνω κατηγορίες θα βραβευτούν τα δύο (2) καλύτερα σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και δύο (2) ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται παρακάτω:

 • Ειδική Κατηγορία: έργο που  έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων (eTwinning & SkillsLabs).

 Ο  Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης  στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων προκηρύσσει  βραβείο σε ένα eTwinning έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δράσης τις χρονιές 2021-2022 και 2022-2023

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατηγορία δεν υπόκειται σε ηλικιακή  διάκριση.

 1. Ειδική κατηγορία: Erasmus+ & eTwinning 

Ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης προκηρύσσει βραβείο Erasmus+ για έργα Erasmus+ που έχουν υλοποιηθεί μέσω eTwinning.   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μόνο μία από τις παραπάνω κατηγορίες για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αν ένα έργο υποβληθεί σε δύο (2) κατηγορίες από τον ίδιο ή διαφορετικό εκπαιδευτικό, θα απορρίπτεται αυτόματα και δεν θα μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Αξιολόγηση

Τα έργα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν με βάση τα γενικότερα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για την απόδοση Ετικέτας Ποιότητας. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης. Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έργου καθώς και οι  πληροφορίες που θα υποβληθούν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό στη σχετική  φόρμα συμμετοχής.

Διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στον 18ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στη διεύθυνση:

https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/328315 

 

Η φόρμα υποβολής θα είναι διαθέσιμη από 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 έως τις 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στον 18ο Διαγωνισμό και στο έργο σας συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες εκπαιδευτικοί, η αίτηση συμπληρώνεται μόνο από έναν/μία από τους/τις συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που το έργο διακριθεί, βραβεύονται όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο.

Όλες οι συμμετοχές οφείλουν να ακολουθούν τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μικρές παραθέσεις πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η πηγή προέλευσης αναφέρεται ρητά. Εικόνες, φιλμ, ήχος και άλλο πολυμεσικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον έχει δημιουργηθεί από τη σχολική μονάδα, ή αν ο ιδιοκτήτης έχει παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης, ή αν έχει ληφθεί από ελεύθερες πηγές, π.χ. Europeana, Open Culture κ.ά..

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.