Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Ολοκλήρωση του 1ου online σεμιναρίου eTwinning

Το πρώτο online σεμινάριο eTwinning με τίτλο "Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση eTwinning" έλαβε χώρα από 25 Φεβρουαρίου έως 6 Απριλίου. στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης moodle που έχει δημιουργήσει η ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης.
 
Δημιουργοί και εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν τρεις έμπειροι eTwinning πρεσβευτές: η κα Κομνηνού Ιωάννα. η κα Τεντζεράκη Μαρία και ο κος Καρακώστας Δημήτρης.
 
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
 
1η εβδομάδα: Βασικές γνώσεις για το eTwinning και για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
 
Η πρώτη εβδομάδα ξεκινά με ένα video για το eTwinning και ένα quiz πάνω στο video. Το quiz και το video αποτελούν ερέθισμα για το διαδραστικό μαθησιακό υλικό που ακολουθεί. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να περιγράψουν συνοπτικά την ιστορία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και τα βασικά χαρακτηριστικά του eTwinning. χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο αρχείο παρουσίασης. Ζητείται επίσης να εκφράσουν γραπτώς τις σκέψεις τους σχετικά με το πως μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκόμισαν αυτήν την εβδομάδα στο σχολείο ή τον οργανισμό τους.
 
2η και 3η εβδομάδα: Δημιουργία ενός eTwinning έργου με διαθεματική προσέγγιση.
 
Κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας. οι συμμετέχοντες πρέπει να δουλέψουν σε ομάδες των 5 ατόμων περίπου. για να προτείνουν ένα eTwinning έργο βάσει των βασικών σχεδιαστικών αρχών που θα βρουν στο διδακτικό υλικό. Μετά από συζητήσεις. με χρήση σύγχρονων (chat) ή ασύγχρονων (forum) μέσων επικοινωνίας και συνεργασίας. κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει την τελική πρόταση έργου στους υπόλοιπους. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να προτείνουν τις δικές τους βασικές αρχές για το eTwinning έργο τους.
 
Κατά τη διάρκεια της 3ης εβδομάδας. οι συμμετέχοντες επιλέγουν τελικά ποιο θα είναι το eTwinning έργο τους. Με τη βοήθεια του εβδομαδιαίου μαθησιακού τους υλικού πρέπει να σχεδιάσουν το έργο τους περιγράφοντας τους στόχους του. το χρονοδιάγραμμα. τα επιθυμητά αποτελέσματα. τα εργαλεία και τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. την αξιολόγηση και τη διαδικασία ανάδρασης. Όλα τα προτεινόμενα έργα πρέπει να αξιολογηθούν από τους άλλους εκπαιδευόμενους οι οποίοι θα ψηφίσουν για το καλύτερο έργο. Στο τέλος της εβδομάδας θα προκύψουν τα καλύτερα έργα. βάσει της ψηφοφορίας.
 
4η εβδομάδα: Επικοινωνία και συνεργασία.
 
Σε αυτή τη θεματική ενότητα οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο και τη διαδραστικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Το μαθησιακό υλικό αυτής της εβδομάδας παρουσιάζει επιλεγμένες μαθησιακές θεωρίες και εκτιμάται ο ρόλος των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εκφράσουν τις σκέψεις τους πάνω σε κάποιες μεταφορές και να ανακαλύψουν τι είδους διάδραση υπάρχει σε κάθε παράδειγμα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν σχετικά με το netiquette και την ασφαλή χρήση Διαδικτύου. Θα συγκρίνουν διαφορετικά διδακτικά μοντέλα και θα απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Θα πρέπει επίσης να επιλέξουν το καλύτερο μοντέλο για το eTwinning έργο τους και να υποστηρίξουν την επιλογή τους σε συζητήσεις μέσω forum. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σχολιάσουν τις απόψεις των υπολοίπων.
 
5η εβδομάδα: Εργαλεία και περιβάλλον μάθησης. 
 
Σε αυτή τη θεματική ενότητα παρουσιάζεται μία μεγάλη ποικιλία εργαλείων. Το εκπαιδευτικό υλικό ταξινομεί τα εργαλεία αυτά σε κατηγορίες και εξηγεί πως μπορεί το κάθε εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε ένα eTwinning έργο. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να προτείνουν τα δικά τους εργαλεία και να εμπλουτίσουν έτσι τον κατάλογο εργαλείων. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας πρέπει να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στα έργα τους και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους επί της δραστηριότητας.
 
6η εβδομάδα: Καινοτομίες και σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική και Διδακτική.
 
Κύριος στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τις νέες τάσεις σχετικά με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. να εκτιμήσουν την παιδαγωγική αξία ενός έργου eTwinning. να αξιολογήσουν την εφαρμογή ενός διαθεματικού έργου eTwinning στο σχολείο τους και να διατυπώσουν τις εκτιμήσεις τους για το μέλλον. Μαθαίνουν επίσης για τη μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια και για το Web 2.0. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου οι επιμορφούμενοι θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις στο forum και θα δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό παιχνίδι etwinning.
 

Γενικά συμπεράσματα

Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου είναι σύμφωνος με τις πιο πρόσφατες κατευθύνσεις των διδακτικών αρχών για τη δημιουργία ενός online μαθήματος. Σε κάθε στάδιο. εκτός από το πληροφοριακό υλικό. υπήρχαν ερεθίσματα για επιπλέον έρευνα με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευομένων. Η καθοδήγηση των εκπαιδευτών ήταν διακριτική και μόνο όπου υπήρξε ανάγκη παρέμβασης για συντονισμό των εκπαιδευομένων. Γενικά. επιδιώχθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά των εκπαιδευομένων και η προώθηση της αλληλεπίδρασης με την ίδια την πληροφορία και με τους άλλους συμμετέχοντες.  Η ίδια η ροή της πληροφόρησης απαιτούσε σε κάποια στάδια τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων (απαντήσεις σε ερωτήσεις. κουίζ κ.ά.) και η συμμετοχή σε συζητήσεις και αξιολογήσεις των εργασιών των άλλων μελών της ομάδας ήταν υποχρεωτική. Σε κάθε στάδιο οι εκπαιδευόμενοι κατέθεταν τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις τους και ασκούνταν σε όσα είχαν μάθει. Σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου η πληροφορία σχετιζόταν με την έμπρακτη εφαρμογή στο σχολείο από το οποίο προέρχεται κάθε εκπαιδευόμενος. Στο τέλος η αξιολόγηση και τα συμπεράσματα τέθηκαν στη διάθεση όλων των εκπαιδευομένων.
 
 
Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.