Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη δράση διαδικτυακών μαθημάτων του eTwinning -(Ιούλιος 2021)

Δράση Διαδικτυακών Μαθημάτων

 «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων»

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα, που λειτουργεί από το ITYE Διόφαντος και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τους φορείς:

 1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο / ITYE Διόφαντος
 2. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 3. ΕΕΛ/ΛΑΚ
 4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 5. Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 6. Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 7. Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 8. Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

στο πλαίσιο της επαγγελματικής βελτίωσης των eTwinners, θα υλοποιήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τα παρακάτω διαδικτυακά μαθήματα (online lessons):

 1. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας
 2. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 3. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία
 4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων
 5. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο
 6. Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Βασική χρήση
 7. Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων
 8. Scratch - Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο
 9. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Thymio
 10. Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot
 11. Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο - Edison
 12. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Arduino
 13. Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Raspberry
 14. Επιμόρφωση επιμορφωτών από απόσταση

 

Οργάνωση

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν.

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος θα έχει διάρκεια περίπου 160 ωρών (6 μήνες). Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο 2022. Στα παραπάνω σεμινάρια  έχουμε 13.529 εγγραφές, από εκπαιδευτικούς eTwinners και θα λειτουργήσουν περισσότερες από 400 συνολικά  ηλεκτρονικές τάξεις με τους αντίστοιχους επιμορφωτές/συντονιστές.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω του Moodle, email και τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους επιμορφούμενους. Η ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτά, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιούργησε και συντονίζει τις ηλεκτρονικές τάξεις και επιλύει προβλήματα των επιμορφούμενων. Παράλληλα, η ομάδα εκπαιδευτών - βαθμολογητών, αποτελείται από 400 εκπαιδευτικούς, που εμψυχώνει τους επιμορφούμενους και βαθμολογεί τις δραστηριότητες.

Κάθε εβδομάδα θα «ανεβαίνει» το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτούνται από τους συμμετέχοντες η υποβολή δραστηριοτήτων σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα. Η ύλη των διαδικτυακών μαθημάτων συνδιαμορφώνεται από όλη την κοινότητα μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ως εκπαιδευτές συμμετέχουν οι παλαιότεροι εκπαιδευόμενοι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε διαδικτυακού μαθήματος, η οποία συνίσταται στην επιτυχή υποβολή του 70% των εργασιών, κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να «κατεβάσει» τη βεβαίωση παρακολούθησής του από την πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Εγγραφές σχολικού έτους 2021 - 2022

Στα σεμινάρια έχουμε τις παρακάτω εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά:

Σεμινάριο

Εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί

I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας

2192

II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

2293

III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

1470

IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

779

V. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

876

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο - Beebot

877

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Arduino

614

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Edison

174

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Raspberry

215

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο - Thymio

224

Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Βασική χρήση

912

Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) - Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων

1491

Scratch - Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο

1412

Σύνολο εγγραφών

13529

 

Τα σεμινάρια παρακολουθούν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από όλες σχεδόν τις χώρες που υπάρχουν έλληνες εκπαιδευτικοί όπως Γερμανία, Βέλγιο, Αλβανία κλπ.

 

Μοντέλο Επιμόρφωσης 2021 - 2022

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:

 • Για την ασύγχρονη επικοινωνία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων.
 • Για την σύγχρονη επικοινωνία η open-source πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton, η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες με χρήση εικόνας και ήχου.

 

Τεχνική υποστήριξη

Για την υποστήριξη όλων των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται οι υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με virtual servers για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle και την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBluebutton. Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία όλων των servers υποστηρίχθηκε και από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Επιμορφωτικά Αντικείμενα

Τα επιμορφωτικά αντικείμενα των σεμιναρίων είναι:

I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία επικοινωνίας

II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

V. Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Α)

Επεξεργασία εικόνας - Pixlr (Μέρος Α)

Weebly – (Μέρος Α)

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Αξιολόγηση Ιστότοπων

η-Τάξη από το ΠΣΔ (Μέρος Β)

Επεξεργασία εικόνας - Pixlr (Μέρος Β)

Weebly – (Μέρος B)

Φωτόδενδρο

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Cookies - eMarketing

Edmodo (Μέρος Α)

Επεξεργασία εικόνας - Pixlr (Μέρος Γ)

Weebly – (Μέρος Γ)

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια | Πλατφόρμα «Αίσωπος»

Πειρατεία λογισμικού - Hacking - Ιοί

Edmodo (Μέρος Β)

Audacity

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Α)

Βιβλία στο διαδίκτυο

Phishing - Ανεπιθύμητη αλληλογραφία

TES Teach with Blendspace - Δημιουργία μαθήματος για online

Λήψη Πολυμέσων από το Διαδίκτυο

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Α)

MOOCs - Διαδικτυακά μαθήματα

Παραπλανητικό και Ψευδές Περιεχόμενο

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος I)

Screencast-O-Matic– Καταγραφή οδηγιών σε βίντεο

Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ (Μέρος Α)

Τεχνικές Αναζήτησης στο Google

Κακόβουλοι - υποκινούμενοι Χρήστες (trolls)

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος ΙΙ)

Διαχείριση video - YouTube

WordPress (Μέρος Α)

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση - Εικονικές κοινότητες

Διαφορετική Οπτική - Μεροληψία

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος III)

Διαχείριση video - VideoPad

WordPress (Μέρος Β)

Wikipedia

Πληροφορίες Υγείας και Διατροφής

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος IV)

Animaker

WordPress (Μέρος Γ)

Google Earth

Αναζήτηση πληροφοριών

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle (Μέρος V)

Δημιουργία Κόμικς με το Pixton

WordPress (Μέρος Δ)

Google Maps & Street View

Κοινωνική δικτύωση

Email στο ΠΣΔ

Video Animation - Moovly

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιοδικού - School Press

Computer Science Unplugged

Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Εθισμός

Mailinator

PowToon

Google Έγγραφα (Μέρος Α)

OOo4Kids - Σουίτα Office για παιδιά

Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Cyberbullying

Τηλεδιασκέψεις - Meeting στο ΠΣΔ

PosterMyWall - Δημιουργία poster

Google Έγγραφα (Μέρος Β)

Tux Paint - Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικό Σχεδίασης για Παιδιά

Κίνδυνοι στα Κοινωνικά Δίκτυα - Grooming

Skype

Prezi

Microsoft Office Online

Προγραμματισμός για παιδιά

Ψηφιακό προφίλ - Ψηφιακή φήμη

Αppear.in - Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

Easel.ly - Δημιουργία Infographic

Mέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (Dropbox)

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών

Ιδιωτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Remind - Επικοινωνήστε με τους μαθητές σας

Quizlet

Mέσα αποθήκευσης στο "σύννεφο" (OneDrive)

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα - Opensoft

Ανωνυμία στο Διαδίκτυο

Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

CrosswordLabs - Σταυρόλεξα

Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης - Symbaloo

Σύννεφα κειμένου - Tagul

Πνευματική ιδιοκτησία

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Εννοιολογικοί χάρτες

Stormboard – Online καταιγισμός ιδεών

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

Ασφάλεια κινητών τηλεφώνων

Socrative - Αξιολόγηση μαθητών σε πραγματικό χρόνο με χρήση κινητών/tablet

Voki

Padlet

 

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

Kahoot

Ιστοριογραμμή - Timetoast

Ιστοεξερευνήσεις

 

 

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

Storybird

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

   
 

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

     

 

 

 


VI.  Scratch

VII Thymio

VIII.  Arduino

VIIII. Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα) στην διδασκαλία μαθημάτων

X.  

Επιμόρφωση επιμορφωτών

Θεωρητικά ζητήματα

Θεωρητικά ζητήματα

Προγραμματισμός Arduino

Κινητές συσκευές και εκπαίδευση

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle

Scratch: ένας προγραμματιστικός μικρόκοσμος

Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM και STEAM

Tinkercad: Εισαγωγή

Γνωρίζω τη συσκευή

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων

Scratch 3.0 - Περιβάλλον εργασίας κι οι πρώτες εντολές

Thymio - Το ρομποτάκι

Tinkercad: Πρώτοι Ενεργοποιητές

Λογαριασμοί, Χρήστες και Εφαρμογές

Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης BigBlueButton

Συμβάντα - Αντικείμενα - Ενδυμασίες

Thymio - Περιβάλλον εργασίας, γεγονότα και κινήσεις

Tinkercad: Διακόπτες και στοιχεία κυκλωμάτων

Μεταφορά και διαμοιρασμός αρχείων

 

Σκηνή – Τελεστές

Thymio - Αισθητήρες εγγύτητας

Tinkercad: Αισθητήρες

Κατοπτρισμός και καταγραφή οθόνης

 

Scratch - Δομή επιλογής

Thymio - Αισθητήρες χτυπήματος/ κλίσης, ήχου

Ολοκλήρωση πρώτης Ενότητας

Ψηφιακές σημειώσεις και ασπροπίνακας

 

Μεταβλητές - Διάδραση με τον χρήστη

Thymio - Προχωρημένη λειτουργία - αρχικά ζητήματα

Ποτενσιόμετρο - Διαιρέτης τάσης

Edmodo - Google Classroom

 

Μετάδοση μηνύματος

Thymio - Προχωρημένη λειτουργία - αποστάσεις και καταστάσεις

Φωτοευαίσθητη αντίσταση

Εργαλεία παρακίνησης μαθητών - Μέρος Α

 

Scratch - Εμφωλευμένη Δομή Επανάληψης – Πένα

Thymio με Scratch - Μια δημιουργική αμφίδρομη σχέση

Μεταβλητές και η χρήση τους

Εργαλεία παρακίνησης μαθητών - Μέρος Β

 

Scratch - Ήχος

Thymio με Scratch - Η δομή ελέγχου

Αισθητήρας υπερήχων

Εργαλεία Συνεργασίας - Padlet

 

Let's play

Thymio - Η προσομοίωση της προσομοίωσης

Scratch 4 Arduino

Εργαλεία Συνεργασίας - Dropbox Paper

 

Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια

Μια πρόταση γα την τάξη

Ardublock

Οργάνωση και διαχείριση τάξης

 

Ρομποτικές ιστορίες

Τελική Αξιολόγηση

Project με κινητά μέρη. Κινητήρες - servo

Nearpod

 

Scratch - Video sensing

 

Έλεγχος κινητήρων αυτοκινούμενου οχήματος

Kahoot

 

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

 

Απολογισμός - Παιδαγωγική προσέγγιση

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για κινητές συσκεύες

 

 

 

Τελική αξιολόγηση σεμιναρίου - Εβδομάδα συμπλήρωσης

Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου

 

 

Ποσοστό επιτυχόντων στη σχολική χρονιά 2020 - 2021

Συνολικά το ποσοστό επιτυχίας είναι 68%. Δηλαδή είχαμε μια διαρροή 32%, ποσοστό που θεωρείται πάρα πολύ μικρό για εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται εθελοντικά. Από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν παρακολούθησαν τα σεμινάρια οι πλειοψηφία δεν τα ξεκίνησε καθόλου.

 

Αξιολόγηση σεμιναρίων

Τα σεμινάρια αξιολόγησαν περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί με πολύ καλά αποτελέσματα. Η τελική αξιολόγηση έγινε με ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο όπου οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν την πλατφόρμα, το υλικό, τους επιμορφωτές, τα σεμινάρια, αν αξιοποιήθηκαν στην διδασκαλία, την επικοινωνία και πολλά άλλα. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι αξιολογούσαν στο τέλος κάθε εβδομάδας το υλικό. Στις αξιολογήσεις αυτές με 10θμια κλίμακα η συντριπτική πλειοψηφία των εβδομάδων αξιολογήθηκαν από 8,5 έως 9,7.

Παρακάτω παρατίθενται απόψεις επιμορφούμενων για τα σεμινάρια:

Το ταξίδι ήταν ΥΠΈΡΟΧΟ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΌ, ΠΟΛΎΚΑΡΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΆΝΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΌ με όλη την Covid19 κατάσταση που βιώνουμε

Θα ήθελα να σας ευχαριστησω για την εξαιρετική θεματολογία του σεμιναρίου! Πραγματι ηταν όσα θα ήθελα να μάθω και ακόμη περισσοτερα, αλλα χωρις να γνωρίζω ότι ηθελα να τα μαθω!! Δηλαδη ήταν καλύτερο απο ότι προσδοκούσα!!

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ήταν η πιο ωραία εμπειρία κ μάθαμε πάρα πολλά νέα περιβάλλοντα! Σας ευχαριστώ άπειρα για αυτό το υπέροχο ταξίδι! Ανυπομονώ για την επόμενη χρόνια! 

Ευχαριστούμε από καρδιάς!

Ήταν ανέλπιστα ενδιαφέροντα και ουσιαστικά όσα έμαθα!!!

Σας ευχαριστούμε, κάνετε εξαιρετική δουλειά!!!           

Σας ευχαριστώ θερμά για τα υπέροχα σεμινάρια

Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζιμόπουλε. Η οργάνωση των σεμιναρίων είναι μια όαση καλής οργάνωσης και χρήσιμης μάθησης.

Απίστευτη δουλειά ρε συ και καταπληκτικό υλικό

Φέτος εκτός από επιμορφωτής ήμουν και επιμορφούμενος στο Arduino. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι πως γενικά έχετε φτιάξει καταπληκτικό υλικό. Φαίνεται η απίστευτη και με πολύ μεράκι δουλειά που έχετε κάνει όλοι, σε όλες τις ομάδες.

Έχω απολαύσει πολύ αυτή μου τη συμμετοχή, και δεν σου κρύβω πως εκτός από επιμορφούμενος έχω μάθει και αρκετά πράγματα ως επιμορφωτής.

Παρακολουθώ τα σεμινάρια etwinning και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη .Μας έχουν δώσει τόσα εφόδια ειδικά τώρα στην διάρκεια της τηλεκπαίδευσης

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο και την ενέργεια για να τρέξετε όλα αυτά τα χρόνια τα σεμινάρια. Φέτος μπορώ να πω ότι μπόρεσα να  διατηρήσω ένα πολύ υψηλό επίπεδο στη διδασκαλία μου, διότι είχα αποκομίσει αρκετά εφόδια τα τελευταία χρόνια από τα σεμινάρια

Ευχαριστούμε γι' αυτό το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της γνώσης. Πολλά συγχαρητήρια για όλα!

Σας ευχαριστούμε για όλα!!! Ήταν μια ουσιαστική και ευχάριστη νότα στα όσα ζήσαμε!!!!

Ευχαριστούμε πολύ για τα υπέροχα ταξίδια! Να είμαστε όλοι καλά να συνεχίζουμε...

θέλω και προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική δουλειά σας και το νοιάξιμό σας για όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων.

σε ευχαριστω για την ευκαιρια που που δοθηκε να εχω το ρολο επιμορφωτριας στα απλα ΤΕΛΕΙΑ σεμιναρια του etwinning

Πολύ αξιόλογο...μου άνοιξε τα μάτια κι ήταν και προφητικό γιατί είχα ασχοληθεί με την eclass κι όταν χρειάστηκε να την εφαρμόσω στην πράξη μου ήταν ήδη γνωστά...δεν χάθηκα στο χάος

Το μοναδικό σεμινάριο απ το οποίο έμαθα πραγματικά.. Συνδιαζει θεωρία με πράξη.. Πραγματικά αξίζει και θα το ξαναπαρακολουθησω..

Έχω παρακολουθησει έξι από αυτα..εξαιρετικά δομημένα ....κατατοπιστικό υλικό.....πολύ βατα.... Αρκεί να εχεις διαθεση να μελετάς το υλικό κάθε εβδομάδα....και να κάνεις τις εργασιες.

Το καλύτερο από όλα όσα έχω παρακολουθήσει. Τα έχω παρακολουθήσει όλα τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ό,τι χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός ειδικά στις τωρινές καταστάσεις. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά. Αξίζει.

Απο όλα όσα έχω κάνει εξ αποστάσεως, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα.

Φοβερή δουλειά των συναδέλφων !! Έχω κάνει 5 ή 6, ούτε θυμάμαι !

Από τα καλύτερα σεμινάρια που παρακολούθησα. σου τα συστήνω ανεπιφύλακτα!

Είναι ότι καλύτερο έχω κάνει σε σεμινάριο!!

Τα μόνα που αξίζουν.τα αλλά απλώς οδοντοβουρτσες

Ανεπιφύλακτα τα συστήνω. Όλες οι ενότητες εξαιρετικές, έρχεστε σε επαφή με μια πλειάδα εργαλείων. Αναλυτική παρουσίαση, δραστηριότητες εμπέδωσης και προτάσεις ένταξής τους στο μάθημα.

Άξιζε κάθε λεπτό.. ήταν εξαιρετικό.. θα κάνω και φέτος αίτηση για αλλά μαθήματα.. το προτείνω..

ήδη κατά το σχολικό έτος 2020-21 εφάρμοσα στις τάξεις μου πολλά από αυτά που διδάχτηκα στο σεμινάριο etwinning για το Thymio :)

 

Ο Υπεύθυνος των σεμιναρίων

Νίκος Τζιμόπουλος

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.