Διαχείριση της Σύμβασης ΟΤΕ-ΥΠΕΠΘ για το ΠΣΔ

Περίληψη: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπ.Ε.Π.Θ. 
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έναρξη: Ιανουάριος 2004 
Αναλυτική Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης μεταξύ ΟΤΕ και ΥΠΕΠΘ για το ΠΣΔ, η οποία αφορά στα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα δεδομένων των σχολείων καθώς και κυκλωμάτων του δικτύου κορμού του ΠΣΔ.
Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο αφορά στην παρακολούθηση της σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ ΟΤΕ και ΠΣΔ, στη λογιστική παρακολούθηση των τελών, στην διμηνιαία εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, στη διαχείριση (εγκατάσταση, μετακίνηση, κατάργηση, αναβάθμιση) των κυκλωμάτων του ΠΣΔ, καθώς και σε κάθε είδους επικοινωνία και συνεργασία με τον ΟΤΕ για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες που αυτός θα παρέχει στα πλαίσια της σύμβασης ΥΠΕΠΘ - ΟΤΕ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής κρίθηκε ως ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάπτυξη:
  • ενός μηχανισμού συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) των επιπέδων των τελών, των σχετικών εκπτώσεων, καθώς και της ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ελληνική και διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά, και
  • ενός μηχανισμού παρακολούθησης του πλαισίου παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή και την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και εναλλακτικών εξελίξεων στο πλαίσιο αυτό, ανάλογα με τις εξελίξεις στο θεσμικό, οικονομικό και τηλεπικοινωνιακό τομέα.