Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια Initial Teacher Education Institutes (ITE) για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Aπό το 2012 το eTwinning εφάρμοσε ευρωπαϊκά πιλοτικά σχέδια για τη συγκέντρωση εκπαιδευτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό να συμπεριλάβουν το eTwinning στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/PIUl7zjs6IE


Η συμβολή του eTwinning στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρέχει:

•    ανακάλυψη και εφαρμογή της μεθόδου project (project-based learning method)
•    ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ και γλωσσικών δεξιοτήτων
•    ευρωπαϊκή, διεθνή και διαπολιτισμική εμπειρία
•    ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (διαχείριση έργου, στοχοθεσία, προγραμματισμός, ομαδική εργασία)
•    ανταλλαγές πρακτικών με εκπαιδευτικούς από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
•    ένα δωρεάν συνεργατικό περιβάλλον για την υλοποίηση συνεργατικών έργων (projects) κατά την εκπαίδευση των φοιτητών
•    ένα χρήσιμο εργαλείο προς αξιοποίηση κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών/ριών του Τμήματος σας σε σχολική τάξη

Τα μοντέλα που προτείνει ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για την εισαγωγή του eTwinning διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον θεσμό και περιλαμβάνουν δύο κύριες δραστηριότητες:

• Η πρώτη δραστηριότητα είναι η συμπερίληψη της ενότητας «Εισαγωγή στο eTwinning» στο πρόγραμμα σπουδών του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τους φοιτητές του
• Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στη δημιουργία μικρών, συνεργατικών έργων eTwinning μεταξύ των καθηγητών του τμήματος και / ή μεταξύ των φοιτητών/τριών (σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο) ή μικρών έργων eTwinning με μαθητές/τριες των σχολείων, όπου οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση.
• Τα δύο παραπάνω σε συνδυασμό θεωρίας /εργαστηρίου

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning προσφέρει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκπαιδευτική και τεχνική στήριξη και βοήθεια για τη διασύνδεσή τους με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές/τριες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων άλλων χωρών.

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.