Ανάπτυξη / Διαχείριση Προηγμένων Υπηρεσιών Εικονικού Κέντρου Δικτύων για το δίκτυο του ΕΔΕΤ (VNOC-2)

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
 
Συνεργάτες: Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Ιούλιος 2005 
Ιστοσελίδα: http://www.grnet.gr  
Αναλυτική Περιγραφή:
Στα πλαίσια του έργου έγινε ανάπτυξη και διαχείριση των προηγμένων υπηρεσιών εικονικού κέντρου δικτύων για το Δίκτυο του Ε.Δ.Ε.Τ.. Αναπτύχθηκαν οι υπηρεσίες παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS), διαχείρισης MPLS VPNs και ΜBS καθώς και εργαλεία για τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών. Επίσης αναπτύχθηκαν υπηρεσίες L2TP over MPLS, διαλειτουργικότητας CCC-AToM και διενεργήθηκαν μελέτες για την εφαρμογή ποιότητας υπηρεσίας επάνω από IPv6 δίκτυα, για ΙPv6 πάνω από MPLS, για multicast πάνω από MPLS και για βελτιστοποιήσεις επιπέδου 2 σε δίκτυα ΜΑΝ.