Υλοποίηση Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη Περιεχομένου & Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου"

Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Πρόσκληση 10) 
Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ ΚΠΣ)
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Μάιος 2003 
Ιστοσελίδα: http://www.uop.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:

Το έργο περιέλαβε την συλλογή πληροφοριών για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικά αυτές που βρίσκονται στην Τρίπολη. Επίσης έγινε αποτίμηση των απαιτήσεων σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής οι οποίες να ανταποκρίνονται στην κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών απαιτήσεων, των αναγκών των στελεχών της διοικήσεως και γενικότερα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα πλαίσια του έργου έγινε υλοποίηση και παροχή των υπηρεσιών αυτών.