Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ

Ακρωνύμια: ΑΡΙΑΔΝΗ 
Περίληψη: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ) 
Χρηματοδότηση:
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 
Έναρξη: Ιανουάριος 2003 
Λήξη: Δεκέμβριος 2005 
Ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Ανάθεση έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής των γραφείων του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ.